Tovább a tartalomra

KAS-KKI Nyugat-Balkán Konferencia 2019: Integráció a gazdasági együttműködés mentén

A Külügyi és Külgazdasági Intézet és a Konrad-Adenauer-Stiftung 2019. február 28-án rendezte meg harmadik közös Nyugat-Balkán Konferenciát. Ez alkalommal a gazdasági együttműködés és annak az európai integrációban játszott szerepe volt az esemény fókuszában, illetve az, hogy más szereplők, mint Németország és Magyarország miként tudja támogatni ezt a folyamatot.  Az „Integráció a gazdasági együttműködés mentén” c. konferencia kiváló lehetőséget biztosított szakértőknek, döntéshozóknak és az üzleti szféra képviselőinek, hogy megosszák ötleteiket és aggodalmaikat a téma kapcsán zárt és nyilvános panelbeszélgetések keretében.


A konferencia nyilvános részére a Külügyi és Külgazdasági Intézetben került sor, ahol az intézet igazgatója, Ugrósdy Márton üdvözölte a vendégeket. Kiemelte, hogy ambiciózusabb, de reális célokat kell megfogalmazni az új uniós tagok integrálásával kapcsolatban és reményét fejezte ki a tekintetben, hogy az új összetételű Európai Parlament a közösség számára is hasznosnak találja majd a bővítés kérdését. Frank Spengler, a Konrad-Adenauer-Stiftung budapesti képviseletvezetője üdvözlőbeszédében hangsúlyozta, hogy egy a közös értékeken és érdekeken nyugvó bővítés egyértelműen szolgálná mind a térség, mind az EU gazdasági kapcsolatainak és biztonsági helyzetének javítását.

A megnyitó beszédet Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere tartotta. A miniszter rendkívül fontosnak tartotta az eseményt, mivel az EU bővítése – délkelet-európai országok integrálása révén – mind a térség, mind az Európai Unió hasznára válna. „Az az érdekünk, hogy az Európai Unió újra erős legyen. […] Minél többen vagyunk, annál erősebbek vagyunk.” – emelte ki Szijjártó Péter. Az EU jelenleg egy átalakuláson megy keresztül, amelynek egyrészt magában kellene foglalnia a Nyugat-Balkán országainak csatlakozását, másrészt a jelenlegi holtpontnak a meghaladását. Az Unió megerősítése érdekében, Magyarországnak és a visegrádi országoknak arra kell ösztönözniük az uniós intézményeket, hogy a bővítésre az előttünk tornyosuló kihívások – köztük a terrorizmus, a gazdasági nehézségek és a migráció - megoldásaként tekintsenek. A csatlakozási folyamat felgyorsítása pedig azért szükséges, hogy hiteles támogatást nyújtsunk azon politikai szereplők számára a térségben, akik elkötelezettek az Európai Unió irányában.

A miniszteri beszéd után került sor a „Az EU és a Nyugat-Balkán közeledése - a berlini folyamat és azon túl” című panelbeszélgetésre, amelynek montenegrói, szerb, magyar és német résztvevői különböző perspektívából világítottak rá az EU-Nyugat-Balkán kapcsolatokra. A panel moderátora, Norbert Beckmann-Dierkes, a KAS montenegrói és szerbiai képviseletvezetője bevezetőként arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa-képünknek meg kell haladnia az EU tagállamait, és a szomszédokra is ki kell terjednie, hiszen ezek az országok a maguk sokféleségében egy közös történelmi és kulturális tér részét képezik. A 2014 augusztusában útjára indított berlini folyamat egy lényeges kezdeményezés volt ebben az irányban.

Montenegró uniós főtárgyalója, Aleksandar Drljević szerint nem csak Montenegró, de az egész Európai Unió számára fontos, hogy a Nyugat-Balkán visszanyerje korábbi helyét Európában. Az uniós csatlakozás kiemelt társadalmi támogatást élvez és a montenegrói polgárok az EU-tól is felelősségteljes viselkedést várnak. A közérdek szempontjából kiemelt jelentőségű, hogy az érintettek felelősségteljesen cselekedjenek, és hogy közös erőbedobással dolgozzanak a regionális együttműködés és a regionális infrastrukturális összeköttetések erősítésén.

Vesna Marković, a Szerbia Nemzetgyűlésének képviselője hozzátette, hogy egy olyan konfliktusok által szétzilált térségben, mint a Balkán-felsziget a stabilitás fenntartására rendelkezésre álló legjobb eszköz az együttműködés. Ugyanakkor rámutatott arra, hogy a berlini folyamattal kapcsolatos döntéshozatal és végrehajtás gyakran nem elég átlátható. Az EU bővítési politikájának jövőjét illetően úgy vélte, hogy az EP választások részvételi aránya meghatározó lesz.

Doris Pack, a Robert Schuman Intézet elnöke szerint át kell térni a Nyugat-Balkán kifejezésről a Délkelet-Európa szó használatára, ezáltal is ellensúlyozva a térséggel kapcsolatos negatív percepciókat, amelyeket sajnálatos módon sokszor a helyi vezetők is generálnak. Ellentétben azokkal, akik az EU belső reformjainak adnak prioritást, Doris Pack arra hívta fel a figyelmet, hogy a térség integrációja az EU egészének érdeke, és hogy az nem sorolandó a belső reformok mögé. Ugyanakkor úgy vélte, hogy a határidők kijelölése téves megközelítés, mivel azt később gyakran nem teljesített ígéretként prezentálják a nyilvánosság felé. Végül a térségen belüli megbékélés jelentőségére tért át, és óva intette a döntéshozókat attól, hogy a számos veszélyt rejtő etnikai megosztás révén próbáljanak megoldást találni a vitás kérdések rendezésére.

Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke történelmi perspektívába helyezve az eseményeket, arra emlékeztetett, hogy Európa újraegyesítése 1989 óta tart, és még azóta sem zárult le. Számításba véve a geopolitikai helyzetet, szerinte Közép-Európa fontos szerepet játszhat az integrációs folyamatban, mind politikai szempontból, mind a mély gyökerekkel rendelkező üzleti együttműködés segítségével. Hozzátette, hogy a délkelet-európai gazdaságok integrációja lehetne az egyik legjobb eszköz a jelenlegi gazdasági rendszer felfrissítésére. Ezáltal a fiatal munkaerő kiáramlásának is véget lehetne vetni, illetve versenyt teremthetne a kínai, török és orosz befektetőkkel szemben, amelyek egyre aktívabbak a térségben. Ugyanakkor Németh Zsolt arra is felhívta a figyelmet, hogy jelenleg a Macron elnök által képviselt irányvonal a meghatározó az Európai Unióban, ami kihívást jelent az EU bővítése számára.

Az esemény valamennyi résztvevője egyet értett abban, hogy a Nyugat-Balkánnal való gazdasági együttműködés és integráció mélyítése, valamint a csatlakozási tárgyalások tiszteletteljes és ésszerű támogatása mindkét fél számára pozitív hatásokkal járna.

Galéria