Tovább a tartalomra

KKI részvétel a Világgazdasági Tudományos Tanácsban

A Külügyi és Külgazdasági Intézet is részt vesz a Magyar Tudományos Akadémián 2017 decemberében újjáalakult Világgazdasági Tudományos Tanács (VTT) munkájában. A testületben Dr. Vasa László igazgatóhelyettes képviseli az Intézetet.


A testület negyedévente vitafórumokat tart a tagjai által legfontosabbnak ítélt világgazdasági kérdésekben, továbbá ajánlásokat fogalmaz meg a jövőbeli kutatásokra vonatkozóan, amelyeket tagjai részvételével koordinál. A vitafórumokon a kutatás, az oktatás és képzés, az üzleti szféra, valamint a kormányzat szakemberei vesznek részt. Az aktuális kutatási témákról szervezett eszmecserék anyagaiból rendszeres publikációkat terveznek közreadni, emellett minden évben novemberben jelenik meg egy olyan tanulmánykötet, amely a Tanács javaslatai és ajánlásai szerint folytatott kutatómunka eredményeit dokumentálja.

A VTT első évi kiemelt témái: Kína-Japán-Korea növekedési központ, Trump Amerikája, Oroszország, energia és nyersanyag, Európai Unió jövője és az integráció kérdései, az éghajlati folyamatok és a klímaváltozás világgazdasági hatásai, valamint a visegrádi országok gazdasági potenciálja.

A Tanács munkáját támogató szervezési és logisztikai feladatokat az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézete látja el, elnöke Dr. Török Ádám, az MTA főtitkára.