Tovább a tartalomra

Kollégánktól búcsúzunk

Mély megrendüléssel és szomorú szívvel tudatjuk, hogy életének 62. évében elhunyt kollégánk, Gogola Aladár.


Gogola Aladár Budapesten született 1956. augusztus 11-én, szülei pedagógusok voltak. Tanulmányait Óbudán végezte, érettségit az Óbudai Gimnázium jogelődjében, a Martos Flóra Gimnáziumban, speciális biológia tagozaton tett. Érdeklődése azonban már gimnazista korában a történelem felé fordult; így amikor az MTA Történettudományi Intézetének könyvtárában kezdett dolgozni, lehetősége nyílt tudásvágya kielégítésére. Ezt követően az 1991-ben létrehozott Teleki László Alapítvány Könyvtár és Dokumentációs Szolgálathoz került, amelynek az alapítvány megszüntetéséig volt munkatársa.

2007-ben az újjáalakított Magyar Külügyi Intézet – a későbbi névváltoztatás után: Külügyi és Külgazdasági Intézet – lett a munkahelye, szinte második otthona. Szerette és mindenben segítette az intézeti közösséget, amelynek mindenkori tagjai szintén kedvelték, becsülték őt. A rábízott feladatokat mindig maximális körültekintéssel teljesítette.

A Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársai a mai napon az óbudai temetőben vettek búcsút kedves kollégánktól.

Emlékét szívünkben megőrizzük, nyugodjék békében!