Tovább a tartalomra

Madagaszkár külügyminiszter helyettesének előadása a KKI-ban

Madagaszkár külügyminiszter helyettese Bary Emmanuel Rafatrolaza meglátogatta a Külügyi és Külgazdasági Intézetet 2017 március 29-én. Nyilvános előadásának címe „Diplomacy in the Service of Economic Development: the Case of Madagascar” volt.


Az eseményt Schőberl Márton, a KKI igazgatója nyitotta meg. Aláhúzta, hogy a magyar kormány déli nyitás politikája kiváló keretet biztosít arra, hogy a két ország elmélyítse a gazdasági együttműködését.

A külügyminiszter-helyettes előadásában kifejtette, hogy fejlődő országként Madagaszkár elsődleges célja a fenntartható és inkluzív fejlődés elérése a szegénység leküzdése érdekében. Ezt követően bemutatta ennek eszközét; országa fejlesztési stratégiáját. Négy kulcs területet azonosítottak, amely motorja lehet a madagaszkári gazdaságnak: a turizmust, textilipart, bányászatot és a mezőgazdaságot. Kiemelte, hogy Madagaszkár az NGO-kat és egyéb filantróp szervezeteket is az országba szeretne csábítani, nem csak a hagyományos befektetőket. Hiszen a fejlődő országokba irányuló befektetések nagy részét ők adják. Aláhúzta, hogy a kormánynak elsődleges feladata, hogy fejlessze az üzleti környezetet, elősegítse a helyi és külföldi befektetéseket és támogassa a létrejövő projektet. Valamint ezek felett annak a biztosítása, hogy az egész madagaszkári társadalom részesüljön a fejlődés eredményeiből.

Ezt követően Bary Emmanuel Rafatrolaza Madagaszkár példáján keresztül kifejtette, hogy a gazdasági diplomácia, hogyan támogathatja egy ország fejlődését. Külpolitikai stratégiájuk négy pillére épül: exporttámogatásra, FDI bevonzásra, a madagaszkári diszpóra támogatásainak mobilizálásra valamint Madagaszkár marketingjére. Ebben a megközelítésben a nagykövetségek feladata is eltér a hagyományos felfogástól; elsődleges céljuk, hogy befektetést vonzanak az országba.

Záró gondolataiban a külügyminiszter helyettes kiemelte a proaktív gazdasági diplomácia szükségességét országa fejlődősében. Valamint reményét fejezte ki, hogy a látogatása csak az első lépése volt Magyarország és Madagaszkár mélyebb gazdasági és kulturális együttműködésének.