Tovább a tartalomra

Pályázati felhívás publikációra: „A többség-kisebbség dinamika szerepe közel-keleti konfliktusokban”

A Külügyi és Külgazdasági Intézet rövid tanulmányokat vár A többség-kisebbség dinamika szerepe közel-keleti konfliktusokban munkacímű, magyar nyelvű online kiadványába. A lektorált, ISBN-számmal rendelkező tanulmánykötet célja, hogy kritikai szemszögből megvizsgálja a többség-kisebbség dinamika jelentőségét a Közel-Keleten és Észak-Afrikában zajló (polgár)háborúkban, és felülvizsgálja az ezzel kapcsolatos általános megállapításokat.


A Külügyi és Külgazdasági Intézet rövid tanulmányokat vár A többség-kisebbség dinamika szerepe közel-keleti konfliktusokban munkacímű, magyar nyelvű online kiadványába. A lektorált, ISBN-számmal rendelkező tanulmánykötet célja, hogy kritikai szemszögből megvizsgálja a többség-kisebbség dinamika jelentőségét a Közel-Keleten és Észak-Afrikában zajló (polgár)háborúkban, és felülvizsgálja az ezzel kapcsolatos általános megállapításokat.

A kiadványba olyan minimum 35, maximum 45 ezer karakteres tanulmányokat várunk, amelyek a térség főbb konfliktushoz kapcsolódóan elemeznek egy etnikai, vallási, vagy társadalmi értelemben vett többség-kisebbség viszonyt. A választható téma lehet például

  • egy kisebbségitöbbségi törésvonal társadalmi-törzsi hátterének bemutatása;
  • kisebbségi csoportokhoz kötődő szervezetek, milíciák tevékenységének jellemzése;
  • a kisebbségitöbbségi logika megjelenése szembenálló felek döntéshozásában;
  • speciális vallási vagy etnikai csoportok (pl. keresztény szíriaiak, drúzok) helyzete egy fegyveres konfliktusban;
  • kisebbségi csoportok migrációjának vizsgálata; vagy
  • a kisebbségtöbbség dinamika hatása külső nagyhatalmak stratégiájára.

A pályázatnak tartalmaznia kell a megírandó tanulmány rövid összefoglalóját (absztrakt), valamint a pályázónak az eddigi releváns eredményeit és a szakmai hátterét is tartalmazó önéletrajzát. Az maximum 500 szavas absztraktban a téma pontos megjelölését, a főbb kutatási kérdések vagy hipotézisek megfogalmazását, valamint a várt kutatási eredmények leírását várjuk el.

Kérjük, hogy a pályázati anyagokat elektronikusan, a mate.szalai@ifat.hu címre juttassák el, „Többség-kisebbség dinamika” tárgymegjelöléssel, legkésőbb 2018. február 28-ig.

A beadványokat a Külügyi és Külgazdasági Intézet közel-keleti kutatócsoportja a tartalmi kikötéseknek való megfelelés, a kiválasztott kutatási téma eredetisége és relevanciája alapján bírálja el. Kifejezetten olyan pályaműveket várunk a szerzőktől, amelyek hozzájárulnak a jelenlegi közel-keleti és észak-afrikai társadalmi problémák megértéséhez, és ezzel elősegítik a térséggel kapcsolatos magyar külpolitikai gondolkodást és közbeszédet.

A kiválasztott pályázókat 2018. március 5-ig értesítjük, a szerkesztőkkel való konzultációt követően elkészítendő – tehát a részletes formai, fogalmi és módszertani elvárásoknak megfelelő – végleges tanulmányokat pedig 2018. június 15-ig várjuk. Ezt követően, a szakmai és nyelvi lektorálás után az online tanulmánykötet várható megjelenési ideje 2018. szeptember.

A Külügyi és Külgazdasági Intézet fenntartja a jogot, hogy a minőségi és formai elvárások nem teljesítése esetén visszautasítsa a beérkezett tanulmányok publikálását.