Tovább a tartalomra

The Belt and Road Initiative and current affairs in Hungarian-Chinese economic relations címmel rendeztek konferenciát a KKI-ben

A Külügyi és Külgazdasági Intézetben (KKI) rendezett konferencia az Övezet és Út Kezdeményezéssel, illetve ehhez kapcsolódóan a magyar-kínai gazdasági kapcsolatok aktuális kérdéseivel foglalkozott. A rendezvényt a KKI és a Kínai Népköztársaság Nagykövetsége közösen szervezték.


Nyitó előadásában Jielong Duan nagykövet az Övezet és Út Kezdeményezést méltatta, ismertetve annak fontosabb mérföldköveit, valamint kiemelve, hogy a kezdeményezés révén Kína nyit a világ felé. A két ország közti kapcsolatokat illetően külön hangsúlyozta a turizmus jelentőségét. A Külgazdasági és Külügyminisztérium képviseletében Kovács Viktória főosztályvezető a magyar-kínai együttműködés eredményeiről beszélt, emellett kitért a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésére, a magyarországi beruházási környezet fejlődésére, a Kínába irányuló export eredményeire, valamint az Övezet és Út Kezdeményezés kulturális vonatkozásaira is.

Az első panel beszélgetés Kína növekvő globális szerepvállalását elemezte az Övezet és Út Kezdeményezéssel összefüggésben. A panel résztvevői többek között hangsúlyozták, hogy az infrastruktúra önmagában holt eszköz, azt működtetni is kell, ami csak a megfelelő információáramlás révén lehetséges. Szintén elhangzott, hogy a kezdeményezés egyelőre nem elég fókuszált, illetve, hogy különbségek mutatkoznak Kína és a partnerországok elképzelései között. További kihívásként hangzott el, hogy jelentős eltérés mutatkozik a kezdeti ígéretek, illetve a valóban megvalósuló projektek nagyságrendje között. Ugyanakkor az is elhangzott, hogy a kihívások többsége kezelhető. A panel kínai résztvevője elmondta, hogy országa egyelőre tanulja új szerepét a globális rendszerben, és igyekszik újra definiálni pozícióját világviszonylatban.

A második panelbeszélgetés a két ország közti gazdasági kapcsolatok aktuális kihívásaival, illetve jövőbeni lehetőségeivel foglalkozott. Az előadók egyrészt a Kínába irányuló export eredményeit mutatták be, illetve vállalati szemszögből értékelték a kínai piacra történő belépés tapasztalatait. Elhangzott, hogy a piaci rések felismerése nagyban hozzájárul a sikerhez, ugyanakkor a kapacitás hiány sok esetben problémát okoz. A szolgáltatások exportjával kapcsolatban elhangzott, hogy már ezen a téren is nagy verseny tapasztalható a kínai piacon. A befektetési kapcsolatok vonatkozásában a panel kínai résztvevője elmondta, hogy számos potenciális kínai befektető érdeklődik Magyarország iránt, ugyanakkor az elképzelések nem jutnak el beruházási döntésig. E mögött gyakran nyelvi nehézségek és logisztikai problémák állnak. Nemzetközi szinten pedig a kereskedelmi háborúból adódó bizonytalanságok befolyásolják negatívan a beruházási döntéseket.