Tovább a tartalomra

The Visegrad Group Facing New Challenges: doktorandusz konferencia a Visegrádi négyeket érintő kihívásokról

2018. június 4-én a Külügyi és Külgazdasági Intézet, a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, valamint a Doktoranduszok Országos Szövetségével közös konferenciát szervezett a Visegrádi négyeket érintő kihívásokról, a Visegrádi Csoport 2017-2018. évi Magyar Elnökség programjának keretében. A két panel során doktorandusz hallgatók mutatták be kutatási eredményeiket.


Ugrósdy Márton, a KKI stratégiai igazgatóhelyettesének köszöntője után Pulay Brigitta, a Pécsi Tudományegyetem doktori iskolájának hallgatója kezdte az előadások sorozatát az „Implementation of the Sustainable Development Goals – Lessons Learned and Experience Transfer from the V4” című tanulmányának bemutatásával. A Visegrádi Négyek hatékony és gyors demokratikus átmenetéről és sikeres európai integrációjáról beszélt, valamint kiemelte, hogy a térség tapasztalatai más országok számára is jógyakorlatként szolgálhatnak a fenntartható fejlődési célok implementálása során. Boaz Oyoo Were, a Szegedi Tudományegyetem doktorandusz hallgatója, akinek kutatási témája a V4 országok gazdasági növekedése és ipari fejlődése a „The Visegrad Four Cooperation Towards Industrial Innovation and Economic Growth” című kutatásának eredményeit ismertette, mely során OECD adatok alapján összehasonlította a Visegrádi négyek innovációs képességét, a kutatás-fejlesztésre fordított forrásait, majd javaslatokat fogalmazott meg a gazdasági növekedés élénkítésére. Az első panelt Baya Amouri előadása zárta, aki a migrációs kihívások jogi aspektusait kutatta „The Interaction between the EU and V4 Countries on the European Refugee Crisis” elnevezésű írásában. Prezentációjában kiemelte az uniós intézményrendszer hiányosságát, valamint a média és politikai kommunikáció hatását a migráció jogi szabályozására.

A kávészünetet követő második panel Bihari Katalin, a Pécsi Tudományegyetem doktorandusz hallgatójának előadásával kezdődött, aki a 16+1 együttműködést, illetve a Visegrádi Négyek szerepét Európa Kína-politikájával kapcsolatban elemezte. „The future of 16+1: Cooperation between China and Central and Eastern European countries, with special emphasis on the geopolitical and geo-economic interests of the Visegrád Four Countries” nevű tanulmányában bemutatta az együttműködésben részt vevő országok érdekeit, és kiemelte a Visegrádi térség potenciálját, hogy a 16+ 1 együttműködés motorjává váljon. Ezt Kocsis Gergő, az Pécsi Tudományegyetem hallgatójának “Election observation in countries of the Visegrád Cooperation” című előadása követte a V4 országokban végzett választási megfigyelési missziókról. Három kihívást emelt ki: az újonnan bevezetett választási rendszerek negatívumait, a választások során megfigyelt médiapluralitás hiányát; valamint a központi választási irodák és intézmények hiányosságait.

Galéria