Tovább a tartalomra

V4 after Brexit: a new opportunity for Japan in Europe?

2017. december 13-án a KKI adott otthont a V4 after Brexit: a new opportunity for Japan in Europe? című rendezvénynek.


A délutáni nyilvános esemény megnyitó beszédében Schőberl Márton, a KKI igazgatója kiemelte, hogy a Brexit egyszerre kihívás és lehetőség a V4 országok és Japán számára az EU-val való együttműködés hatékony formálására.

Takura Shimodaira, a japán Nemzeti Védelmi Tanulmányok Intézetének vezető kutatója előadásában bemutatta országa legfőbb stratégiai kihívásait és az arra adott válaszokat, hangsúlyozva a szabadság, a demokrácia és a jogállamiság eszméjének fontosságát Japán számára.

Az első panel moderátora Orbán Viktória, a Freie Universität Berlin Kelet-ázsiai Tanulmányok Intézetének kutatója bevezető beszédében azt hangsúlyozta, hogy a V4 országok számára az együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy az összekötő híd szerepét tölthessék be az EU és az Egyesült Királyság között. A beszélgetés során a szakértők ismertették saját országaik általános nézőpontját a Brexittel kapcsolatban és az európai integráció jövőjére vonatkozóan. Südy Zoltán, Magyarország korábbi tokiói nagykövete, kiemelte az európai és azon belül a brit minta fontosságát Japán történelmének és fejlődésének szempontjából és ő is annak a véleményének adott hangot, hogy a japán vállalatok kivárnak, de csekély az esélye annak, hogy tömegesen hagynák el a szigetországot a Brexit hatására. Boštjan Bertalanič, a japán Josai Egyetem docense a japán-EU együttműködéssel kapcsolatban elmondta, hogy Japán számára fontos a nemrég véglegesített gazdasági partnerségi megállapodás és ennek fényében a britek által kezdeményezett kétoldalú megállapodás fontossága jelenleg mérsékeltebb hangsúlyt kap.

A második panel fő kérdése az volt, hogyan lehet a japán befektetéseket a V4 országokba vonzani. A beszélgetés moderátora Goreczky Péter, a KKI vezető kutatója volt. A szakértők véleménye szerint ezt a kérdést is a Brexit körüli bizonytalanság miatt nehéz megválaszolni. Przemyslaw Biskup, a lengyel külügyi intézet vezető kutatója elmondta, hogy tapasztalatai szerint Japán fő célja a tehetség felkutatása az EU-n belül és erre a V4 országok igen jó forrással szolgálhatnak. Albrecht Rothacherrel, az Európai Külügyi Szolgálat főtanácsadójával egyetértésben megállapította, hogy a japán befektetők számára a precizitás és a tökéletes befektetési körülmények igen fontosak és ezeket a feltételeket a V4 országok teljesíteni és hosszútávon biztosítani tudják. Ezt támasztotta alá a HIPA adataival Kis Tünde, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) alelnöke, az Ügynökség tevékenységéről beszélve. A befektetők számára legfontosabb feltételek között említette meg az infrastruktúra minőségét, a kormány együttműködési készségét, a kommunikáció és visszajelzések megbízhatóságát és nem utolsó sorban a térség élhetőségét is. Masahide Honda, a japán külkereskedelmi ügynökség (JETRO) igazgatója hangsúlyozta, hogy a térségbe irányuló japán befektetések mértéke folyamatosan emelkedik, és azon belül is az autógyártó cégek befektetései a legintenzívebbek. Hallgatói kérdésre válaszolva elmondta, hogy Japán leginkább nagyobb területi egységekben gondolkodik, amikor befektetésről van szó, és a V4 országok ebből a szempontból is megfelelő célpontnak számítanak. Ugrósdy Márton, a KKI stratégiai igazgatóhelyettese ehhez csatlakozva fejtette ki, hogy a V4 együttműködésben benne rejlik a szinergiák lehetősége, hiszen egy befektetés munkaerő-igényét nem csak egy ország biztosíthatja, különösen a határvidékek közelében telepített gyártóegységek esetében, és az infrastruktúra-fejlesztés is jelentős előnyökkel jár minden V4 ország számára. A Brexit hatásaira reflektálva elmondta, hogy bár az Egyesült Királyság a stabilitás szimbólumaként volt jelen az európai gazdaságban, a változások elkerülhetetlenek és a belpolitikai események és bizonytalanság kihat a nemzetközi megítélésre is, így a V4 előtt nyitva áll a lehetőség, hogy a megfelelő munkaerő és befektetési körülmények biztosításával a térséget vonzóvá tegye a működőtőke befektetői számára.