Tovább a tartalomra

Yoram Hazony látogatása a KKI-ben

Március 26-án a Külügyi és Külgazdasági Intézet a Danube Institute-tal és a Mathias Corvinus Collegiummal együttműködésében látta vendégül Yoram Hazony-t, a jeruzsálemi Herzl Institute elnökét. A KKI-ben, - John O’Sullivan, (a Danube Institute elnöke), illetve Szalai Máté, (a KKI vezető kutatója) részvételével - lezajlott beszélgetés középpontjában Hazony az év konzervatív könyvének választott “The virtue of nationalism” című művének főbb gondolatai álltak.


A KKI igazgatójának, Ugrósdy Mártonnak nyitóbeszédét Hazony felvezetője követte, amiben kitért a nemzetközi politikai viszonyok változására, illetve a jelenlegi liberális világrendet éríntő kihívásokra. Az előadó kiemelte a nemzeti függetlenség fontosságát, hivatkozva minden nemzet saját identitásának, történelmének, kultúrájának, vallásának és víziójának védelmére. Ezek miatt nehezen tartja elképzelhetőnek egy elnyomás nélküli nemzetek feletti jogrendszer kialakítását. Véleménye szerint csak az olyan birodalmak vagy birodalmi rendszerek törekszenek a nemzetek egyesítésére, amelyek elég erővel rendelkeznek a béke megteremtésére és fenntartására.  Hazony felhívta a figyelmet a “tolerancia” koncepciójára, amelynek érvényesülése szerinte fordítottan arányos a liberális nemzetközi renddel, mivel az egyes nemzeteknek el kell fogadniuk saját korlátjaikat a „saját utam a legjobb, de nem szólok bele abba, ahogy te csinálod” elve alapján. Beszédében a későbbiekben kitért a mai rendszer instabilitását alátámasztó érveire is, kiemelve, hogy a jelenlegi világrend helyzetét nagyban gyengíti, hogy azok a körülmények, amelyek együttműködésre késztették a (főleg nyugati) államokat 1945 vagy 1989 után, mára alapvetően megváltoztak

O’Sullivan az eltérő vallások világpolitikai fontosságának megemlítésével kapcsolódott a beszélgetésbe. Kijelentette, hogy a vallás jelentősen befolyásolja az emberek felfogását önmagukról és a világról. Továbbá kitért a migráció kérdésére is, megjegyezve, hogy az államok nem szeretnének korlátlan migrációt, mert az veszélyezteti, vagy akár összeroppanthatja a nemzeti harmóniát. Mindezek mellett hangot adott aggodalmainak az Európai Unió, mint regionális csoportosulás jövőjével kapcsolatban. Mivel a tolerancia hiányában a demokráciák működése nehézkessé válhat, emiatt az EU-nak vagy találnia kell egy új módot a tagok érdekeinek összeegyeztetésére, vagy könnyedén destabilizálhatja önmagát.

A panelbeszélgetés végén lehetőség nyílt a közönség részéről kérdések feltételére, amelyek kapcsán az előadók be tudták mutatni álláspontjukat különböző témákban. E kérdések többek között érintették a határok nélküli világ koncepcióját, Kína világrendben betöltött szerepét, az izraeli-palesztin konfliktust; illetve a katalán-spanyol válságot is. Ugyan a vendégek közös álláspontot képviseltek számos kérdésben, eltérő véleményeket fejtettek ki például Németország jövőbeni szerepével kapcsolatban az EU vezetését illetően.

Galéria