Tovább a tartalomra
2017.05.11.

A 2012-es magyar nemzeti katonai stratégia értékelése

Balogh István tanulmánya.


A magyar kül-, biztonság- és védelempolitikában 2010 és 2012 között három, igen jelentős változás is történt.1 A külpolitikában a kormányzat meghirdette a globális nyitás, 2 illetve a keleti nyitás politikáját, 2012 során pedig elfogadta Magyarország új nemzeti biztonsági stratégiáját (NBS) és nemzeti katonai stratégiáját3 (NKS). Mindez szoros összefüggésben áll azzal, hogy a magyar kormány 2012-ben a kormányzati stratégiai tervdokumentumok előkészítésének, megvalósításának és értékelésének új szabályozását írta elő.4 Fontos előzménynek tekinthető továbbá, hogy a kormány 2012 februárjában elfogadta azt a határozatot, amely a védelmi kiadások (HM) tervszerű és ütemezett növelését irányozza elő a 2013–2022 közötti időszakra vonatkozóan. E rendelet egyben rögzíti, hogy a tervezett költségvetési többletforrások alapján „kerüljön kidolgozásra a honvédelmi tárca 10 éves, hosszú távú, stratégiai terve.”5 Jelen tanulmány célja a 2012-es NKS elemzése és értékelése e jelentős fejlemények tükrében.

A tanulmány nem pusztán abból fakadóan időszerű, hogy a nemzeti katonai stratégia nemrég történt elfogadása miatt eddig igen kevés elemzés foglalkozott a dokumentummal, hanem azért is, mert az NKS meghatározza Magyarország védelempolitikájának prioritásait, a Magyar Honvédség szerepét, jövőbeli fejlődési irányait – vagyis Magyarország védelempolitikai-katonapolitikai önképét, identitását. Ennek vizsgálata pedig magában kell hogy foglalja hazánk stratégiai környezetének áttekintését és az abban képviselt magyar védelempolitikai szerepfelfogást. Egyszerűbben megfogalmazva: a dokumentumot azért is érdemes vizsgálni, mert arra a kérdésre, hogy „Kik vagyunk?”, védelempolitikai értelemben az NKS adja meg a választ.

A teljes tanulmány itt olvasható!