Tovább a tartalomra
2016.02.24.

A lengyel elnökválasztás

Mitrovits Miklós elemzése.


Az elmúlt hétvégén, 2015. május 10-én zajlott a lengyel elnökválasztás első
fordulója, amelyen 30,5 millió lengyel állampolgár – közülük 192 ezer külföldön – volt jogosult leadni a szavazatát. Lengyelországban a rendszerváltás után félprezidenciális rendszer alakult ki, amely leginkább abban ragadható meg, hogy az elnök bizonyos területeken nagyobb
jogköröket gyakorolhat. A lengyel elnököt három fontos területen ruházta fel
széles jogkörökkel az 1997-es alkotmány:
- hatáskörei gyakorlása érdekében végrehajtási rendeletet és utasítást bocsáthat ki;
- a Lengyel Hadsereg főparancsnokaként lehetősége van arra – Európában
egyedüliként –, hogy hadiállapot esetén vezénylő főparancsnokot nevezzen
ki, aki a hadsereg tényleges vezetője;
- vétójoggal rendelkezik a parlamentben elfogadott törvényekkel kapcsolatban: csak akkor köteles a törvényt változatlan tartalommal aláírni, ha azt a parlament 3/5-ös minősített többséggel újra elfogadta.

A teljes elemzés itt olvasható!