Tovább a tartalomra
2018.06.15.

Külügyi Szemle - Publikációs felhívás

Tanulmányokat, szakcikkeket vár a Külügyi Szemle. 


A megújult Külügyi Szemle a külpolitikai és külgazdasági diskurzust kívánja segíteni. Teret ad a szakmai vitáknak, és bemutatja a magyar külügyi tevékenység nemzetközi mozgásterét befolyásoló trendeket, azok főbb összefüggéseit. Szakmai és elméleti háttérrel támogatja a magyar külpolitika és külgazdaság folyamatait. Fontos cél a hazai külpolitikai gondolkodás fő irányainak és az azokat alakító tényezőrendszernek a bemutatása. A folyóirat feladata a fontosabb külföldi események bemutatása, a történések hátterének elemzése.

Várjuk azon szerzők kéziratait, akik a fenti céloknak megfelelő, a tágabban értelmezett külpolitika és külgazdaság bármely területével foglalkozó anyagot kívánnak publikálni. A Külügyi Szemle kizárólag eredeti, máshol nem publikált kutatási eredményeket, újfajta megközelítést, módszertant alkalmazó anyagokat közöl. A beérkezett kéziratokat lektorálás (blind peer review) után jelentetjük meg. A Külügyi Szemle negyedéves folyóirat marad.
 

Formai követelmények

A Külügyi Szemle szerkesztősége az alábbi formában fogad el kéziratokat:
Word formátum, 12-es betűnagyság, Times New Roman betűtípus.
Terjedelem (szóközökkel együtt)
tanulmányé legfeljebb 50 000 karakter,
szakcikké max. 25 000 karakter,
könyvrecenziók esetében legfeljebb 10 000 karakter,
folyóiratcikkek recenziója nem haladhatja meg az 5000 karaktert.

Cím feltüntetése és legfeljebb 10 soros rezümé/absztrakt magyarul és angolul.

A szerző nevének és a leadás dátumának megadása a kéziraton.
A tanulmányban szereplő hivatkozások jelölését az alábbi formában kérjük:
• A szövegben a jelzett szövegrész után felső indexben a sorszám.
• A hivatkozások a szöveg végén, Jegyzetek címszó alatt az alábbi példákat kövessék:
a) Önálló monográfia esetén: John White: Theory of International Relations. New York: McGraw-Hill, 2001. 55. o.
b) Folyóiratcikk esetén: John White: „The Darfur Crisis”. Foreign Affairs, Vol. 93. No. 5. (2002). 63–75. o.
c) Tanulmánykötetben közölt cikk esetén: John White: „The Darfur Crisis”. In: A Panorama of World Crises (szerk. Michael Black). Oxford: Oxford UP, 1999. 87–201. o.
Csak az első említéskor kell teljes bibliográfiai adatsort közölni.
d) Ha közvetlenül egymás után szerepelnek hivatkozások ugyanabból a forrásból, akkor a második stb. hivatkozás: Uo. 88. o.
e) Ha nem közvetlenül egymást követően szerepelnek hivatkozások ugyanabból a forrásműből, akkor pl. White: i. m. 34. o.
f) Ha egy adott szerzőtől egynél több mű szerepel, és ismételten hivatkozunk valamelyik munkájára, akkor pl. White: „The Darfur Crisis”, 78. o.
g) Kormányzati dokumentum esetén: The National Security Strategy of the United States of America. White House, 2006. február 12.
h) Online forrás esetén: John White: „The Darfur Criris”. The New Republic Online, http://www.newrepublic.com/, 2003. szeptember 13.
 

A kéziraton kérjük feltüntetni, hogy a szerző milyen megnevezéssel szerepeljen (pl. „XY, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója”).

A kéziratokat az alábbi címre várjuk: kulugyiszemle@ifat.hu