A brexit utáni Tanács uniós jogalkotási kilátásai

A brexit utáni Tanács uniós jogalkotási kilátásai
2020-02-27 KKI
Kovács Attila és Kocsis Levente angol nyelvű elemzése

Az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való távozásával az EU jogalkotásában bekövetkező változások és azok vizsgálata egyre fontosabbá válik. Nagy-Britannia kilépésének a Tanácsban minősített többségi szavazással elfogadandó javaslatok esetében várható következményei azonban még átláthatatlanok. Egyrészt a tagállamok szavazati súlya növekedni fog a megváltozó népességarányok következtében. Ennek nagysága kizárólag a tagállamok népességének a függvénye, így a nagyobb lélekszámú tagországok súlya abszolút értelemben többet, a kisebbeké kevesebbet növekszik. Másrészt a tagállamok – attól függően, hogy a jogalkotási preferenciáik mennyiben hasonlítanak az Egyesült Királyságéhoz – az EK támogató voksai hiányában szavazati súlyt is veszíthetnek az általuk preferált oldalon.

A jelen elemzés arra világít rá, hogy minden tagállam átlagosan nagyobb súllyal tudta volna érvényesíteni az érdekeit, amennyiben a 2010 és 2019 közötti események az EK részvétele nélkül zajlottak volna le. Azonban ha azon eseteket vizsgáljuk, amikor egy tagállam nem támogat egy jogalkotási javaslatot – tartózkodik, vagy a minősített többségi szavazások során ellene szavaz –, az eredményekből az derül ki, hogy jóval kisebb lett volna a kedvezőtlen vélemény pártfogóinak az aránya. Mindez azt sugallja, hogy az uniós jogalkotás kevesebb hátráltató tényezőbe ütközhet a jövőben, és ezzel párhuzamosan a blokkoló koalíciók kialakítása is nehezebbé válhat.

***

With the United Kingdom’s departure from the European Union, the eventual change in the distribution of power with regards to the Council of the European Union and its analysis gains ever more importance. However, the effects of the UK’s departure in case of qualified majority votes are ambiguous. On the one hand, Member States gain weight due to the adjustment of the populationbased vote weights. This weight increase solely depends on the Member States’ population, thus the Member States with already high population (and so vote weight) gain more, while smaller countries gain less. On the other, conditional on the degree of matching policy preferences with the United Kingdom, Member States might lose average weight on their favoured side, due to missing out on the backing votes of Britain.

This study shows that every Member State would gain average vote weight backing their preferred outcome should the events from 2010 to 2019 have happened without the participation of the UK. However, once cases of opposition – abstentions or votes against during qualified majority votes – are taken, the results reveal that the average vote weight backing Member States’ unfavourable view decreases apart from a few exceptions. Thus, the results suggest that legislation might be subject to fewer hindrances, working out blocking coalitions could very well get significantly more difficult.

A teljes angol nyelvű elemzés itt olvasható!