A Intézet története

A Külügyi és Külgazdasági Intézet és jogelődjei 1991 óta támogatják a magyar külpolitikai döntéshozatalt és készítenek tudományos és ismeretterjesztő anyagokat a külpolitika és külgazdaság aktuális kérdéseiről.

Magyarország Kormánya az 1007/1991. (II.9.) Kormányhatározatával hozta létre a Teleki László Alapítványt, az alapítvány céljait a Magyar Külügyi Intézet, a Magyarságkutató Intézet, illetve a Dunatáj Intézet közreműködésével valósította meg. Létrehozásának célja Magyarország nemzetközi kapcsolatai kialakításának tudományos megalapozása, a világ folyamatainak, a közép- és kelet-európai térség diplomáciai, külgazdasági, biztonsági kapcsolatainak sokoldalú vizsgálata voltak. Az Alapítvány előbb a Budai Várban, az Országos Széchényi Könyvtárban működött, miközben az Alapítvány székhelye az I. ker. Donáti utcában volt, majd 1992 őszén a Szilágyi Erzsébet fasor 22/C épületébe költözött.

Az alapítvány működési ideje alatt az intézetnevek megváltoztak: előbb Külpolitikai Kutatások Központja, illetve Közép-európai Kutatások Központja lett a két szervezeti egység neve. A Dunatáj Intézet már a kezdetekkor az MKI-ba integrálódott. Az Alapítvány működése 2006. december 29. napjával kormánydöntés alapján befejeződött.

2007. január 1-jén a Magyar Külügyi Intézetet újraalapították a Külügyminisztérium háttérintézményeként, immár jelenlegi, gellérthegyi székhelyén. Feladata a külpolitikai stratégiai tervezés tudományos hátterének biztosítása, kutatómunka alapján elemzések készítése a Külügyminisztérium számára, illetve publikus anyagok közzététele a nagyközönség számára.

2014. július 30. napjától a 182/2014. (VII. 25.) Kormányrendeletben foglaltak szerint az intézet neve megváltozott, tevékenységét a mai napig Külügyi és Külgazdasági Intézet néven folytatja. Kutatási területei kibővülnek tematikus, külgazdasági elemzések, összefoglalók készítésével. A KKI többek között háttéranyagok összeállításával, rendezvények szervezésével támogatja a külpolitikáért felelős miniszter feladatainak ellátását.

2017. január 1. napjától kezdődően a KKI új struktúrában, a 2005-ben alapított Demokrácia Központ Közalapítvány önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeként végzi munkáját. Külgazdasági és külügyi stratégiai kutatásokat és elemzéseket végez, részt vesz a szakpolitikai kutatások eredményeinek széleskörű megismertetésében. Tudományos konferenciákat szervez, nemzetközi kutatásokban vesz részt, közreműködik a szakmai felsőoktatásban és továbbképzésekben.