A közép-ázsiai köztársaságok járványkezelése és az orosz–kínai vakcinaversengés kérdése a régióban

A közép-ázsiai köztársaságok járványkezelése és az orosz–kínai vakcinaversengés kérdése a régióban
2021-06-03 Csenge Dobrai
Gyene Pál elemzése

A közép-ázsiai térségre a Szovjetunió széthullását követően a sajtóban, csakúgy, mint a szakirodalomban, sokszor hivatkoztak a nagyhatalmak –mindenekelőtt Oroszország és Kína – között újjáéledő geopolitikai versengés, a „Nagy Játszma” arénájaként. Noha a kilencvenes években a régió sokkal inkább egyfajta nagyhatalmi vákuumba került és geostratégiai magárahagyatottságtól szenvedett. Az ezt követő évtizedekben pedig Kína és Oroszország között számos területen inkább az együttműködés, illetve egyfajta komplementer reláció, mintsem a versengés volt megfigyelhető a posztszovjet közép-ázsiai térség kapcsán. Mindenesetre kijelenthető, hogy a 2020-ban kezdődött koronavírus-világjárvány nyomán az esetleges regionális hegemóniatörekvések eddigi fő vetületei (katonai, gazdasági, kulturális) egy újabb dimenzióval, a vakcinapolitikával bővültek. Oroszország és Kína a vakcina-kutatás-fejlesztésre, -gyártásra és -exportra egyaránt a regionális, illetve globális nagyhatalmi politika és presztízs eszközeként tekint. Tanulmányunkban a közép-ázsiai köztársaságok járványkezelési stratégiáinak rövid bemutatása mellett mindenekelőtt annak a kérdésnek a megválaszolására teszünk kísérletet, hogy Közép-Ázsiában lehet-e orosz–kínai vakcinaversengésről beszélni, vagy ezen a téren is inkább a kooperáció és a komplementaritás dominál a szóban forgó regionális nagyhatalmak között.

A teljes elemzés itt olvasható!