A külföldi közvetlen beruházások tovagyűrűző előnyeinek mérése az Észak-Macedón Köztársaságban

A külföldi közvetlen beruházások tovagyűrűző előnyeinek mérése az Észak-Macedón Köztársaságban
2020-01-16 KKI
Aleksandra Angeloska angol nyelvű elemzése

A külföldi tőkebefektetések (Foreign Direct Investment, FDI) fontos szerepet játszanak egy ország növekedésében és fejlődésében. A külföldi befektetők becsábításától további tovagyűrűző hatásokat remélnek a célgazdaságban, mivel a befektetésekkel immateriális javak is érkeznek, amelyek elterjedhetnek a helyi cégek között. A háborús évek, az etnikai feszültségek, a kései átmenet, a pénzügyi és a politikai válság ellenére az Észak-Macedóniai Köztársaságban jelentős külföldi tőkebeáramlást lehetett tapasztalni az elmúlt évtizedben. Ez a javuló üzleti környezetnek és a külföldi befektetőket célzó jobb politikának köszönhető.

Az elemzés célja az Észak-Macedóniába áramló FDI előnyeinek vizsgálata és megbecsülése a 2007 és 2018 közötti periódusban. A cél annak feltárása, hogy van-e pozitív összefüggés az FDI, a bruttó nemzeti össztermék (Gross Domestic Product, GDP), a foglalkoztatási ráta és az export között. Az elemzéshez a Macedóniai Statisztikai Hivatal, az UNCTAD, az Észak-Macedóniai Nemzeti Bank és a Világbank adatai kerültek felhasználásra. Az eredmények arra utalnak, hogy pozitív korreláció van az FDI, valamint a GDP, a foglalkoztatási ráta alakulása és az export között.

***

Foreign Direct Investment (FDI) plays an important role in a country’s growth and development. By attracting foreign investors, the generation of spillover in the host economies is expected because FDIs also transfer intangible assets to the affiliate, which may then diffuse to local firms. Despite years of wars and ethnic tussle, late transition, and financial and political crises, the Republic of North Macedonia has experienced significant FDI inflows in the last decade. This is due to an improved business climate and better policies for attracting foreign investors.

The aim of this study is to analyse and estimate the benefits from FDI in North Macedonia, between the period 2005-2018. The goal is to determine whether there is any positive correlation between FDI, the GDP, employment rate trends, and export. For the analysis, data from the Macedonian State Statistical Office, UNCTAD, the National Bank of the Republic of North Macedonia, and the World Bank is used. The main findings suggest that there is a positive correlation between FDI and the GDP, employment rate trends, and export.

A teljes angol nyelvű elemzés itt olvasható!