A Külügyi Szemle publikációs felhívása – „Arab tavasz 2.0” tematikus számhoz

A Külügyi Szemle publikációs felhívása – „Arab tavasz 2.0” tematikus számhoz
2020-02-12 KKI
A Külügyi és Külgazdasági Intézet kéziratokat vár a Külügyi Szemle „Arab tavasz 2.0” munkacímű tematikus számába. A kiadvány célja bemutatni a közel-keleti és észak-afrikai államok berendezkedésének és külpolitikai stratégiáinak változására irányuló kutatásokat. A szerkesztőség olyan szakcikkeknek ad helyet a tematikus számban, amelyek vagy a régió politikai rendszereinek 2013 óta történő átalakulását, vagy a regionális szereplők a térségen kívüli aktorokkal való kapcsolatának változását mutatja be.

A cikkeket a kulugyiszemle@ifat.hu e-mail címre várjuk. A kiválasztási folyamat a Külügyi Szemle megszokott lektorálási folyamatának felel meg (double blind peer review).

A kéziratok leadási határideje 2020. május 31. A tematikus szám várhatóan 2020 őszén jelenik meg.

Külügyi Szemle a külpolitikai és külgazdasági diskurzust kívánja segíteni. Teret ad a szakmai vitáknak, és bemutatja a magyar külügyi tevékenység nemzetközi mozgásterét befolyásoló trendeket, azok főbb összefüggéseit. Szakmai és elméleti háttérrel támogatja a magyar külpolitika és külgazdaság folyamatait. Fontos cél a hazai külpolitikai gondolkodás fő irányainak és az azokat alakító tényezőrendszernek a bemutatása. A folyóirat feladata a fontosabb külföldi események bemutatása, a történések hátterének elemzése.

 

A kéziratokkal kapcsolatos formai követelmények:

  • Word formátum, 12-es betűnagyság, Times New Roman betűtípus.
  • Terjedelem (szóközökkel együtt)
    • tanulmány legfeljebb 50 000 karakter,
    • szakcikk max. 25 000 karakter,
    • könyvrecenziók esetében legfeljebb 10 000 karakter,
    • folyóiratcikkek recenziója nem haladhatja meg az 5000 karaktert.

Cím feltüntetése és legfeljebb 10 soros rezümé/absztrakt magyarul és angolul.

A szerző nevének és a leadás dátumának megadása a kéziraton.

A tanulmányban szereplő hivatkozások jelölését APA formában kérjük. A részletes útmutató (APA Referencing Style: 6th edition) a beágyazott linken érhető el.

A kéziraton kérjük feltüntetni, hogy a szerző milyen megnevezéssel szerepeljen (pl. „XY, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója”).

 

Rövid kivonat és példák a hivatkozásokhoz

Egy szerzős cikk:

Koutsokosta, E. (2018). EU’s democratic deficit to blame for far-right rise, Tspiras tells Euronews. Euronews. Retrieved on 30/10/2018: https://www.euronews.com/2018/09/12/eu-s-democratic-deficit-to-blame-for-far-right-rise-tspiras-tells-euronews.

In-text: (Koutsokosta, 2018) or According to Koutsokosta (2018) or In 2018, Koutsokosta…

Több szerzős cikk, nyomtatott vagy elektronikus:

Dobrescu, P., & Palada, M. (2012). The Emergence of Two European Public Spheres: Center vs. Periphery. Romanian Journal of Communication and Public Relations. 14(2), 26.

Fernández-García, B., & Luengo, Ó. G. (2018). Populist parties in Western Europe. An analysis of the three core elements of populism. Communication & Society, 31(3), 57–76. Retrieved on 03/11/2018: https://doi.org/10.15581/003.31.3.57-76.

In-text: (Dobrescu & Palada, 2012) or According to Dobrescu and Palada (2012) or In 2012, Dobrescu and Palada found that…

Egy szerzős könyv:

Habermas, J. (2012). The crisis of the European Union: a response. Cambridge: Polity.

In-text: (Habermas, 2012) or According to Habermas (2012) or In 2012, Habermas found…

Több szerzős könyv:

Saunders, M. N. K., Lewis, P., & Thornhill, A. (2016). Research methods for business students, 7th ed. Cambridge: Pearson.

In-text: more than 2 authors in-text first time appear with all authors’ name, regardless the number of authors i.e. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016) or According to Saunders, Lewis and Thornhill (2016) or In 2016, Saunders, Lewis and Thornhill found that…;

from the second time only the first author’s name plus “et al.” appear i.e. (Saunders et al., 2016) or According to Saunders et al. (2016) or In 2016, Saunders et al. found that…

Szervezet, újság vagy jogi dokumentum szerző nélkül:

Benelux Parlement. (2018). Les institutions de l’Union Benelux. Retrieved on 04/11/2018: https://www.beneluxparl.eu/fr/les-institutions-de-lunion-benelux/.

Official Journal of the European Union. (2012). Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union. Retrieved on 30/10/2018: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=en.

EUR-Lex. (1988). Judgment of 14 January 1988, Commission of the European Communities v Italian Republic (Case 63/86, para 12). Retrieved on 05/01/2019: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61986CJ0063.

In-text: regardless if it is a public organisation like the parlement, a journal (without author), a collection of law or just a webshop, the name of that organisation/company/website has to be indicated in the text i.e. (Benelux Parlement, 2018)/(Official Journal of the European Union, 2012)/(EUR-Lex, 1988) or According to the Benelux Parlement (2018)/Official Journal of the European Union (2012)/EUR-Lex (1988) or In 2018, the Benelux Parlement found that…

Egyazon szerző / szervezet azonos évben megjelent munkája:

European Commission. (2018a). EU citizenship. Retrieved on 30/10/2018: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/eu-citizenship_en.

European Commission. (2018b). Public Opinion: Public Opinion. Retrieved on 30/10/2018: http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Archive/index.

In-text: if they appear separately (European Commission, 2018a), (European Commission (2018b) or According to the European Commission (2018a)

if they appear together (European Commission, 2018a, 2018b) or According to the European Commission (2018a, 2018b)

Szerző / szervezet másik munkában hivatkozva:

Benczes, I. (2018). In Z. Farkas (2018). A válság tíz éve: mit tanultunk a nagy magyar összeomlás óta? HVG. Retrieved on 30/10/2018: https://hvg.hu/gazdasag/20181008_A_valsag_tiz_eve_mit_tanultunk_a_nagy_magyar_osszeomlas_ota.

In-text: (Benczes, 2018) or According to Benczes (2018) or In 2018, Benczes found that…