A XIX. Euroatlanti Nyári Egyetemen adtak elő a KKI kutatói

A XIX. Euroatlanti Nyári Egyetemen adtak elő a KKI kutatói
2018-07-31 Béla

A 2018. július 22-27. között megrendezett XIX. Euroatlanti Nyári Egyetemen a Külügyi és Külgazdasági Intézet több munkatársa is részt vett. Ugrósdy Márton igazgató, illetve Németh Bence, Molnár Tamás Levente, Szalai Máté és Varga Gergely kutatók tartottak előadást a rendezvényen, amelyet az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontja közösen szervezett meg Szolnokon.

A hétfői nap témája a változó világrend volt, ahol Németh Bence az Amerikai Egyesült Államok szerepfelfogását mutatta be a Trump-adminisztráció hivatali ideje alatt. Előadása fókuszában gazdasági kérdések álltak; a Nemzeti Biztonsági Stratégia pillérei alapján beszélt az ország kihívásairól a kereskedelmi deficit és a lakosság eladósodottsága tekintetében. Kitért Trump elnök népszerűségi mutatóira és az amerikai katonai jelenlét alakulására.

A transzatlanti kapcsolatokkal és a NATO-val foglalkozó keddi napon Ugrósdy Márton rövid történeti áttekintés után a korábbi adminisztrációk és a jelenlegi elnök Európa-politikáját mutatta be. A csendes-óceáni térség az elmúlt időszakban felértékelődött az amerikai vezetés szemében, azonban az USA nem hagyta magára az európai hatalmakat sem, csak nagyobb önállóságot várt el tőlük. A jelenlegi helyzetre reflektálva kijelentette, hogy igaz a gazdasági kérdések miatt feszült a viszony Donald Trumpnak és az európai vezetők között, de a katonai kapcsolatok terén változatlan maradt az amerikai elköteleződés.

Varga Gergely a NATO brüsszeli csúcstalálkozóját értékelte előadásában, kitérve az előzetes várakozásokra és a csúcs eredményeire. Donald Trump hivatalba lépése óta a közös teherviselés fontosságára hívja fel a figyelmet, a mostani csúcson az ezzel kapcsolatos ellentétek újra felszínre kerültek. Míg a találkozón számos, a szövetség megerősítését célzó intézkedést fogadtak el, a szövetség egysége bizonytalanná vált az európai hatalmak katonai vállalásai és az amerikai elnök hozzáállása miatt.

Szalai Máté az amerikai válságkezelés két évtizedes mérlegét vonta le előadásában, melynek elején a válságkezelés elméleti hátteréről és gyakorlati megvalósulásáról beszélt. Az idősebb és ifjabb Bush-, Obama- és Trump-adminisztrációk idejéből vett példákon keresztül bemutatta, hogy míg a kuvaiti válságot az Egyesült Államok jól kezelte, az afganisztáni és iraki beavatkozás, illetve a líbiai válság esetén az amerikai szerepvállalás már nem volt olyan sikeres. Ennek okát a megváltozott világrend jellegzetességeiben, az amerikai hatalomgyakorlás hitelességének megkérdőjelezésében, valamint a szövetséges és nem szövetséges partnerek kezelésében jelölte meg. E folyamat következtében a regionális szereplők és más globális aktorok egyre inkább átveszik a kezdeményező szerepet a válságok kezelésében.

A szerdai plenáris nap az „Európa jövője” címet viselte. A meghívott előadók az európai integrációra vonatkozó reformterveket értékelték az EU egyes tagállamainak szemszögéből. Molnár Tamás Levente előadását rövid történeti felvezetővel kezdte, melyben értékelte az európai gondolatiságot, mint a német politikát meghatározó normatív alapot. Az Európai Uniót, illetve az Emmanuel Macron francia köztársasági elnök reformterveire vonatkozó német társadalmi támogatások elemzését követően a német–francia „tandem” eltérő elképzelései kerültek bemutatásra. Kitekintésként egy lehetséges EU-reform perspektívái, illetve a szerződésmódosítás különböző nehézségeit elemezte. Végezetül a már említett reformtervek – intézményi, védelmi, migrációs, pénzügyi – német álláspontjának részletezése következett.

Az előadások mellett a KKI kutatói több panelbeszélgetésben is részt vettek. Németh Bence a hétfői program során a potenciális közel-keleti és kelet-ázsiai nagyhatalmi konfliktusokról cserélt eszmét, Ugrósdy Márton, Szalai Máté és Varga Gergely kedden a transzatlanti szövetség dilemmáiról beszélgetett. Molnár Tamás Levente pedig az európai integráció további fejlődésének lehetőségéről, az európai politikai elit támogatottságáról és elfogadottságáról beszélt a szerdai napon.