Az európai biztonság- és védelempolitikai kezdeményezések értékelése Magyarország szempontjából (1.)

Az európai biztonság- és védelempolitikai kezdeményezések értékelése Magyarország szempontjából (1.)
2019-11-19 KKI
Varga Gergely angol nyelvű tanulmánya

A közelmúlt geopolitikai változásai és az Európai Unió belső dinamikái következtében jelentős változások történtek az európai biztonság- és védelempolitika területén. Ezzel összefüggésben az európai politikai diskurzusnak részévé vált az a tétel is, hogy idővel Európa önállóan is képes legyen a világpolitikában bekövetkező változásokra reagálni és a saját védelméről gondoskodni. A jelen (kétrészes) tanulmány alapvető célja az, hogy a legújabb európai védelmi kezdeményezéseket – politikai és intézményi kontextusba helyezve – megvizsgálja és értékelje.

Az első rész az EU védelmi ambíciójának a transzatlanti politikai-stratégiai kontextusát és a NATO-hoz való viszonyát ismerteti, majd részletesen foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy egy közös európai haderő felállításának milyen politikai és intézményi feltételei lennének. A második rész az – EU keretében és azon túl megfogalmazott – eddigi európai védelmi kezdeményezések eredményeit fogja megvizsgálni, s az elemzendő folyamatokat a magyar biztonság- és védelempolitika perspektívájából is értékelni.

***

The recent negative developments in Europe’s security environment and the internal dynamics of the European Union have led to significant changes in European security and defence policies. In this context, the goal of a Europe able to react to geopolitical changes and capable of defending itself on its own has become a recurring theme in European political discourse. The main objective of this two-volume study is to examine and evaluate recent European defence initiatives, placing them in a political and institutional context. The first part of the study examines the political-strategic context of the European defence initiatives and its relation to NATO, followed by an in-depth analysis of the political and institutional conditions of creating a European army. The second part examines how far recent European defence initiatives have developed (both those devised within the EU framework and those outside of it) and evaluates the developments from the perspective of Hungarian security and defence policy.

A teljes angol nyelvű tanulmány itt olvasható!