Az európai biztonság- és védelempolitikai kezdeményezések értékelése Magyarország szempontjából (2.)

Az európai biztonság- és védelempolitikai kezdeményezések értékelése Magyarország szempontjából (2.)
2019-06-17 Csenge Dobrai
Nádudvari Anna és Varga Gergely tanulmánya

A közelmúlt geopolitikai változásai és az Európai Unió belső dinamikái következtében jelentős változások történtek az európai biztonság és védelempolitika területén. Ezzel összefüggésben az európai politikai diskurzusnak részévé vált az a tétel is, hogy idővel Európa önállóan is képes legyen a világpolitikában bekövetkező változásokra reagálni és a saját védelméről gondoskodni. A jelen (kétrészes) tanulmány1 alapvető célja az, hogy az európai védelmi kezdeményezéseket – politikai és intézményi kontextusba helyezve – megvizsgálja és értékelje. Az első rész az EU védelmi ambíciójának a transzatlanti politikai-stratégiai kontextusát és a NATO-hoz való viszonyát ismertette, majd részletesen foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy egy közös európai haderő felállításának milyen politikai és intézményi feltételei lennének. A második rész az – EU keretében és azon túl megfogalmazott – eddigi európai védelmi kezdeményezések eredményeit vizsgálja meg, s az elemzendő folyamatokat a magyar biztonság- és védelempolitika perspektívájából is értékeli.

A teljes tanulmány itt olvasható!