Az Európai Unió legújabb válsága: Az új koronavírus politikai, gazdasági és társadalmi következményei

Az Európai Unió legújabb válsága: Az új koronavírus politikai, gazdasági és társadalmi következményei
2020-06-04 KKI1
Fejérdy Gergely, Molnár Tamás Levente, Szabó Barnabás és Varga Gergely angol nyelvű elemzése

Az új koronavírus okozta világjárvány után az Európai Unió nem az lesz, mint ami eddig volt. A jelenlegi válság messzemenő politikai, gazdasági és társadalmi hatásai felül fognak írni számos, az EU-t meghatározó szabályt és mechanizmust, s ezzel újraformálhatják az európai integráció irányát. A járvány ismételten rámutat(ott) az EU intézményeinek gyengeségére, mivel a válságkezelés során a cselekvés meghatározó terét a tagállamok jelentik. A köztük lévő szolidaritás hiánya komoly próbatétel lehet az integrációs projekt túlélése szempontjából. A vírus leküzdése tudományosan megalapozott pragmatizmusra és felelős európai szintű együttműködésre kötelezné az országokat, de a nemzeti izolációs politikai folyamatok könnyen az euroszkeptikus és nacionalista erők számára kedvezően alakulhatnak. Az európai gazdaságok jelentősen átrendeződhetnek a válság hatására; a jelenlegi folyamatokat elemezve még nem látni, hogy az EU globális összehasonlításban hogyan tudna a „kisebb vesztesként” kijönni a helyzetből. Az uniós soft power képesség várhatóan gyengülni fog, Kína megítélése pedig radikálisan megváltozhat.

***

Once the new coronavirus pandemic is over, the European Union will not be the same as before. The far-reaching political, economic, and social effects of the current crisis will override many rules and mechanisms in the EU, potentially reshaping the course of European integration. The epidemic has once again highlighted the weaknesses of the EU institutions, as the Member States seem to be the main active players in crisis management. The lack of solidarity between the Member States is a stress test for the survival of the integration project. Fighting the virus will require countries to pursue sound scientific pragmatism and responsible cooperation at a European level, but the political processes of national isolation could easily play into the hands of Eurosceptic and nationalist forces. As a result of the crisis, European economies may have to be significantly restructured, and, based on current developments, it is difficult to see how the EU will emerge from the current situation as the “smaller loser” in global comparison. The EU’s soft power capability is expected to weaken, and the perception of China may change radically.

A teljes angol nyelvű elemzés itt olvasható!