Befogadás és részvétel: muszlim közösségek integrációja Ausztriában

Befogadás és részvétel: muszlim közösségek integrációja Ausztriában
2016-05-13 Béla

 

Tamási Anna tanulmánya.

 

Ausztriában 1,6 millióra tehető az első vagy másodgenerációs migránsok száma. A muszlim lakosság már meghaladta a félmillió főt. Az 1970-es évek óta az iszlám hitűek alkotják az ország legdinamikusabban növekvő vallási közösségét. Éppen ezért az iszlámról és annak az európai értékekkel való összeegyeztethetőségéről folyó viták az osztrák politikai és társadalmi diskurzust is nagymértékben tematizálják. Tanulmányomban a vita alapját képező néhány kérdésre kívánok rávilágítani. Milyen helyet szán az osztrák kormányzat a muszlim bevándorlóknak a társadalomban? Milyen lehetőségeket kínál számukra az oktatás, a munkavállalás vagy éppen a saját kultúrájuk, értékeik érvényre juttatása terén? Milyen „játékszabályokat” határoz meg, illetve magatartásformákat vár el a sikeres integráció feltételeként, valamint milyen intézkedésekkel segíti elő az integrációs folyamatot?

A teljes tanulmány itt olvasható!