Diplomácia és nemzetközi kapcsolatok – Amerika a XIX-XXI. században

Diplomácia és nemzetközi kapcsolatok – Amerika a XIX-XXI. században
2019-05-27 KKI
A Külügyi és Külgazdasági Intézet 2019. május 13-án rendezte meg legutóbbi, Diplomáciai és nemzetközi kapcsolatok – Amerika a XIX-XXI. században címet viselő kötet bemutatóját, melyen a meghívott vendégek Magyarics Tamás, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének oktatója, illetve Nagy Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet igazgatóhelyettese voltak. A moderátori feladatokat Lénárt András, a Szegedi Tudományegyetem Hispanisztika Tanszékének adjunktusa látta el.

A beszélgetés a rövid bemutatkozásokat követően azzal a moderátori kérdéssel vette kezdetét, hogy hogyan kerülhettek az egész amerikai kontinensről szóló tanulmányok egyetlen kötetbe, és mi annak a pár éve tartó tendenciának az oka, hogy – habár egyelőre csak a külföldi tudományos körökben –, a terminológiába bekerült a „The Americas” kifejezés. Mindkét meghívott egyetértett abban, hogy az „Amerika”, „amerikai” megnevezések – habár a közbeszédben így terjedtek el – nem csupán az Egyesült Államokat és annak lakóit takarja, és ideje lenne a magyar nyelvbe is átültetni az „Amerikák” elnevezést. Magyarics Tamás a kontinens északi és déli részének korábbi különválasztása kapcsán az USA gazdasági és politikai vezető szerepét emelte ki. Mindezt Nagy Sándor Gyula azzal a gondolattal támasztotta alá, hogy Latin-Amerikát mind a mai napig az USA „hátsó udvaraként” tartják számon, amelynek oka elsősorban a két térség között kialakult egyenlőtlen viszony. Emellett azonban azt is megjegyezte, hogy – főként a bevándorlók révén – a latin-amerikaiak is nagy hatással vannak az Egyesült Államokra. Mindezek után a bemutatásra kerülő könyvre terelődött a szó, melynek szerzői és szerkesztői a hallgatóság köreiben foglaltak helyet. A tanulmánykötetben szereplő írások témájukat, megközelítésüket tekintve rendkívül széles spektrumot ölelnek fel, éppen ezért egy nagyon érdekes és hiánypótló alkotása a magyar szakirodalomnak.

A kiadványban szereplő tanulmányok többek között a diplomácia- és politikatörténettől kezdve az USA kormányzati érdekcsoportjain és aktuálpolitikai helyzetén át gazdaságpolitikai témákkal foglalkoznak, emellett mindegyik írás igyekszik egy új perspektívából elemezni az egyébként általában sokat tárgyalt témaköröket. Lénárt András következő kérdése az USA külpolitikájának jövőbeli tendenciáira irányult. Magyarics Tamás véleménye szerint, habár hatalmi hegemóniájából sokat vesztett, az Egyesült Államok – a meglehetősen jelentős világgazdasági átrendeződés ellenére – nem hanyatlik, és a jövőben valószínűleg nagyobb mértékben támaszkodik majd regionális szövetségeseire. Nagy Sándor Gyula ennek kapcsán azt hangsúlyozta, hogy még mindig az USA kulturális befolyása a legjelentősebb Latin-Amerikában, a Kína javára elszenvedett piacvesztése pedig eddig sem volt, és a továbbiakban sem lesz annyira meghatározó, hogy emiatt az Egyesült Államoknak aggódnia kellene. Végezetül Latin-Amerika és az Európai Unió, illetve Magyarország kapcsolata került a beszélgetés fókuszába. A kérdésben egyetértés született arra vonatkozóan, hogy nem várható döntő változás ez ügyben, Magyarországnak pedig elsősorban kultúrdiplomácia és szolgáltatásexport terén van értelme erősíteni a Latin-Amerikával meglévő kötelékeit. A könyvbemutató a közönségkérdésekkel zárult.