Dr. Póti László
2019-04-03 Béla

Pozíció

Külső szakértő

Kutatási terület

Oroszország, Ukrajna, Független Államok Közössége, posztszovjet térség

László a Moszkvai Állami Nemzetközi Kapcsolatok Egyetemén végzett nemzetközi kapcsolatok szakon. PhD fokozatát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte 2000-ben. Disszertációjának címe „A Szovjetunió Kelet-Európa politikája a Gorbacsov-korszakban, 1985-1991”. 2009-2013 között diplomataként szolgált Magyarország moszkvai nagykövetségén, majd 2014-15-ben részt vett az EBESZ ukrajnai különleges megfigyelő missziójában. Kutatási területe a posztszovjet térség, az orosz kül- és biztonságpolitika, Ukrajna bel-és külpolitikája, illetve a Független Államok Közösségében tapasztalható integrációs folyamatok.