Economic Crisis in Brazil: Its Roots, Causes and Scenarios

Economic Crisis in Brazil: Its Roots, Causes and Scenarios
2018-02-08 Béla

Nagy Sándor Gyula és Ricz Judit angol nyelvű tanulmánya

2011 óta a brazil gazdaság növekedése fokozatosan lassult, majd 2015-ben csökkenésbe fordult, ami egyértelműen jelezte, hogy gazdasági válság van kibontakozóban Dél-Amerika legnagyobb országában. A válság főbb ismérveinek bemutatása után az írás az okokat kutatva elsőként a makroszintű tényezőket elemzi: a kereskedelmi mérleg romlását, a háztartási fogyasztás felfut(tat)ását, az alacsony beruházási szintet és a költségvetési fegyelem romlását, valamint az e folyamatok hátterére keres magyarázatot. Ezt követően a mikroszintű tényezők felé fordul, amikor is a brazil gazdaság alacsony versenyképességének és a külgazdasági irányváltás gazdaságtorzító hatásainak a vizsgálata kerül a középpontba. A cikk fő következtetése szerint napjaink brazil gazdasági válsága csak részben magyarázható a külső gazdasági feltételrendszer romlásával, annak kialakulásában (belső) gazdaságpolitikai döntések is jelentős szerepet játszottak. Végezetül a válságból való lehetséges kiutak felvázolása zárja az írást.

A teljes angol nyelvű tanulmányt itt érheti el!