Egy békésebb világ eszközei (2013)

Egy békésebb világ eszközei (2013)
2017-05-03 Béla

Szerkesztette: N. Rózsa Erzsébet, Péczeli Anna.

Éppen tizenhárom éve, hogy a magyar Külügyminisztérium megjelentette hiánypótló kiadványát, a Non-proliferációs ABC címmel. Az eltelt időszakban számos olyan esemény történt, mint például Észak-Korea kilépése az Atomsorompó-szerződésből, az Atomsorompó-szerződés felülvizsgálati konferenciái, az India-kivétel, Obama elnök 2009-es prágai beszédem a "Global Zero" megfogalmazása, az ÚJ START-szerződés és a közel-keleti tömegpusztító fegyverektől mentesövezetről tervezett konferencia stb., amelyek újra időszerűvé teszik egy hasonló témájú könyv megjelenését. Ezzel párhuzamosan a hidegháborút követően a nemzetközi rend és rendszer átalakult, a globális figyelem a fegyverkorlátozás és leszerelés irányába tolódott el. Ezt részben tükrözi az a tény is, hogy ma Magyarországon s felsőoktatásban is számos helyen folynak olyan oktatási programok, melyeken a fegyverzetkorlátozás és leszerelés témaköre tananyag, miközben egyetlen magyar szakkönyv sem áll rendelkezésre.

Az elmúlt évtizedben a nukleáris energia békés felhasználása, amelynek jogát az Atomsorompó-szerződés is garantálja, korábban soha nem látott mértékben terjedt a világban, ami új kontextusba helyezi az egész non-proliferációs rendszert és a kihívások magasabb dimenzióját teremti meg. A nukleáris programjukat mosz kezdő "newcomer" államok fokozatosan átrajzolják a világ geostratégiai térképét. Közben pedig a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség biztosítéki rendszere szempontjából leaggályosabb esetek (Irán, Szíria, Észak-Korea) is fokozott éberséget követelnek és felvetik a rendszer egészének átgondolását. A fegyverzetellenőrzés és a non-proliferáció kérdésköre tehát egyre gyakorlatiasabb szempontok mentén és egyre szélesebb környezetben kerül előtérbe.

Munkánk elsődleges célja egy közérthető nyelven megírt, általános kézikönyvként és tananyagként egyaránt használható mű közreadása, melyet a Külügyminisztérium, a Magyar Külügyi Intézet, valamint a Stratégiai és Védelmi Kutató Központ szakértői együtt jegyeznek.

A kötet egyes fejezetei a történeti háttér felvázolása után azonos tematikai rendben tekintik át a nukleáris, vegyi, biológiai és toxin-fegyverek és -fegyverrendszerek, valamint a hagyományos fegyverek, majd a rakéták korlátozására és/vagy leszerelésére tett nemzetközi erőfeszítéseket. A könyv bemutatja továbbá azokat a nemzetközi fórumokat is – kitekintéssel az esetleges magyar szerepvállalásra -, melyeken ez a fegyverzetkorlátozási és leszerelési folyamat zajlik.