Egy hatékonyabb európai külpolitika felé? – A minősített többségi szavazásról és az Európai Biztonsági Tanácsról szóló javaslatok értékelése (2.)

Egy hatékonyabb európai külpolitika felé? – A minősített többségi szavazásról és az Európai Biztonsági Tanácsról szóló javaslatok értékelése (2.)
2020-02-18 KKI
Molnár Tamás Levente, Csiki Varga Tamás, Etl Alex és Varga Gergely elemzése

A globális politikai környezetben bekövetkező átalakulások hatására az utóbbi néhány évben európai politikai körökben intenzívebbé vált az EU-s külpolitika hatékonyságáról szóló diskurzus. A határozottabb európai külpolitika mellett érvelők szerint szükség van a már meglévő EU-s külpolitikai döntéshozatal reformjára és új intézmények létrehozására is. Előbbire példa a közös kül- és biztonságpolitika általános egyhangúsági szabályáról való átállás a minősített többségi szavazásra, utóbbira pedig az Európai Biztonsági Tanács létrehozása. A kétrészes elemzés célja ennek a két javaslatnak az átfogó értelmezése és értékelése, kitérve a jelenleg hatályos szerződések által biztosított jogi keretekre, valamint bemutatva az EU-t alkotó tagállamok által képviselt eltérő álláspontokat.

Miután az első részben a jogi kereteket definiáltuk, és az EU-t meghatározó tagállamok álláspontjait ismertettük, a második részben elsősorban néhány befolyásos tagállam – így az olasz, a spanyol vagy a holland – pozícióira fókuszálunk, és különös hangsúlyt fektetünk a V4-es országok pozícióinak bemutatására. A tárgyalt két javaslat terén az elemzés egyik fő következtetése, hogy míg sok befolyásos tagállam esetében óvatos támogató álláspont figyelhető meg, addig a V4-es országok összességében elzárkóznak a döntéshozatali kompetenciák EU-s szintre emelésétől.

A teljes elemzés itt olvasható!