Ígéretes kezdetek – a magyar–amerikai kapcsolatok első húsz éve

Ígéretes kezdetek – a magyar–amerikai kapcsolatok első húsz éve
2021-07-09 Csenge Dobrai

A Külügyi és Külgazdasági Intézet (KKI) 2021. május 13-án online kerekasztalbeszélgetést tartott Ígéretes kezdetek – a magyar–amerikai kapcsolatok első húsz éve címmel. Vendégeink voltak Glant Tibor, a Debreceni Egyetem docense és Romsics Gergely, az ELKH BTK Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa; az eseményt Baranyi Tamás, a KKI stratégiai igazgatóhelyettese moderálta.

„Amerika és Magyarország a húszas években” című bevezető előadásában Glant Tibor bemutatta a kapcsolatfelvétel tágabb kontextusát: az Egyesült Államok stabilizáló tevékenységét a Trianon utáni régióban.

Romsics Gergely „Magyar public diplomacy az Egyesült Államokban, 1919–1924” címmel tartott bevezető előadást, melyben arról beszélt, hogy a magyar politikaformálók körében eleinte voltak illúziók, hogy a háború alatti titkos szerződéseket alá nem író USA támogathatja a magyar revíziós törekvéseket, azonban ez hamar elmúlik. Innentől kezdve a trianoni Magyarország pénzügyi stabilitásának megteremtése vált első számú céllá, amihez a nyugati pénzügyi körök támogatása kellett, és ezt csak az USA-ban lehetett elérni. Ennek célja volt a public diplomacy, amit a kapcsolatok rendezése, Széchenyi László nagykövet munkássága és a régi magyar arisztokrácia kapcsolatépítései biztosítottak is.

A későbbi beszélgetésben szó esett az európai és magyar kultúra húszas évekbeli „amerikanizációjáról”, az Amerika-képről, valamint arról, hogy miért volt fontos az USA számára a régió stabilitása.

A teljes felvételt az alábbi linken vagy YouTube-csatornánkon érhetik el!