IVF Minilateralism

Az IVF Minilateralism-projekt (“Comparing Minilateralisms in the EU: Cooperation within the V4 and other Minilateral Groupings”) célja, hogy részletes elemzést adjon az EU-n belüli minilaterális együttműködések tevékenységéről, valamint hogy a Visegrádi Együttműködés számára ajánlásokat tegyen a közös fellépésre vonatkozó bevált gyakorlatokból.

Az EU tagállamai által alkotott regionálisan és funkcionálisan szerveződő csoportok egyre fontosabbá válnak az EU fejlődésében és az uniós politikák kialakításában. Ezek a csoportosulások egyrészről támogatják az EU-n belüli integrációt azáltal, hogy új lendületet visznek az európai politikába, ugyanakkor hozzájárulnak az EU további fragmentációjához.

A projekt célja hat különböző minilaterális csoport működésének és hatékonyságának vizsgálata és összehasonlítása, melyek rendszerint közösen lépnek fel az EU intézményeiben lévő döntéshozatali folyamatok befolyásolásában. A projekt további célja, hogy egy nyilvánosan elérhető online adatbázist hozzon létre a lent felsorolt hat minilaterális csoport szavazási magatartásáról, melyet további kutatásokhoz lehet használni.

A hat szóban forgó minilaterális csoport a következő:

  • a Benelux Unió,
  • az EU3,
  • a „Nordic-Baltic Six”,
  • a “Southern Seven”,
  • a Visegrádi Együttműködés,
  • és a weimari háromszög.

A projekt időtartama: 2020.05.20 – 2021.10.31.

Konzorciumvezető: KKI

Partnerek:

A projektben résztvevők (KKI):

  • Garai Nikolett, projektkoordinátor és kutató
  • Molnár Tamás Levente, kutató

A projekt a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával kerül megvalósításra.

A projekt teljes költségvetése 33.075 EUR.