KAS–KKI Nyugat-Balkán Konferencia 2020

KAS–KKI Nyugat-Balkán Konferencia 2020
2020-02-28 KKI
A Külügyi és Külgazdasági Intézet (KKI) és a Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) 2020. február 27-én rendezte meg éves Nyugat-Balkán Konferenciáját az Andrássy Egyetemen. Az idei rendezvény középpontjában az EU balkáni bővítésének jövője állt. Az „Európai kilátások a Nyugat-Balkánon: A tét az EU hitelessége?” címet viselő esemény kiváló lehetőséget biztosított a magas rangú felszólalóknak arra, hogy kifejtsék, miként látja az általuk képviselt ország vagy intézmény az európai projekt jövőjét a Nyugat-Balkánon.

A meghívott előadókat és vendégeket Orosz Anna, a KKI kutatója, valamint a Posztszovjet térségért és a Balkánért felelős programvezetője köszöntötte, aki a konferenciát rendkívül időszerűnek és különlegesnek nevezte Az elmúlt hónapokban ugyanis a bővítéspolitika jövője számos nehézséggel nézett szembe, a rendezvény pedig egyedülállónak számít a tekintetben, hogy magas szintű felszólalók ezen kihívásokra és a jövőbeli kilátásokra reflektálhatnak.

Köszöntő beszédében Dr. habil Georg Trautnitz, az Andrássy Egyetem rektorhelyettese háláját fejezte ki, amiért a konferencia az intézmény falai között valósult meg. „Az EU-n belüli bizonytalanságok idején a szomszédainkkal fenntartott kapcsolatok megerősítésére és elmélyítésére kell összpontosítanunk – éppen ezekre az alapelvekre épült az egyetem is”, hangsúlyozta Trautnitz.

A rektorhelyettes beszédét a KKI és KAS vezetőinek nyitó gondolatai követték. Ugrósdy Márton, a KKI igazgatója a Nyugat-Balkánt középpontba helyező konferencia fontosságát hangsúlyozta. „Geopolitikai versengés idején fontos a hitelesség, és biztosítanunk kell azt, hogy a Nyugat-Balkán az EU közelében marad”, hangsúlyozta, és rámutatott arra is, hogy a V4-ek egységes álláspontot képviselnek a bővítéspolitika területén. Nyitóbeszédében Frank Spengler, a KAS magyarországi képviseletvezetője kiemelte, hogy a Nyugat-Balkán csatlakozásának felgyorsítása az EU stratégiai érdeke: az az egész földrész számára a gazdaság és biztonság növekedésével jár. Ennek megfelelően a KAS támogatja a közös érdekek és értékek mentén történő bővítést.

A rendezvény vezetői panelje lehetőséget biztosított a magas szintű felszólalóknak – Magyar Leventének, Magyarország külgazdasági és külügyminiszter-helyettesének, Gordan Grlić Radmannak, Horvátország kül- és Európa-ügyi miniszterének, egyben az Európai Unió Tanácsának horvát soros elnöksége képviselőjének, valamint Várhelyi Olivérnek, az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és a bővítésért felelős biztosának – arra, hogy az EU nyugat-balkáni bővítésének jelenlegi helyzetét megvitassák.

„A nyugat-balkáni államok az EU-hoz tartoznak, ez az állaspont pedig a magyar külpolitikai diskurzus részét képezi”, mondta Magyar Levente. Magyarország számára a térség kulcsfontosságú a hosszú távú béke és gazdasági fejlődés érdekében, valamint azért, hogy a migráció ne legyen a jövőben biztonsági kihívás. Közép- és Kelet-Európának egységesnek kell lennie a biztonsági és gazdasági kérdésekben, valamint az EU bővítésének ügyében is. Ezen kívül a régió csak akkor lehet sikeres, ha ezen célok eléréséhez a Nyugat-Balkán is hozzájárul. Magyarország továbbra is elkötelezett marad a térség államainak uniós csatlakozása iránt és ennek megfelelően továbbra is támogatja a horvát elnökség munkáját.

Beszédében Grlić Radman miniszter megköszönte Magyarország állandó támogatását a horvát csatlakozási folyamat időszakában. A horvát elnökség azt a mentalitást kívánja e tekintetben folytatni, amit a magyar elnökség is: a bővítés napirenden tartását, és az EU további bővítésének támogatását. „Horvátország a bizonyíték arra, hogy az uniós tagság lehetséges”, bátorította a nyugat-balkáni államokat a kül-és Európa-ügyi miniszter. Ebből a célból pedig a bővítéspolitikának hitelesnek kell lennie az EU részéről, miközben a csatlakozni kívánó államok teljesítik az elvárásokat. Horvátország továbbra is elkötelezett, egyben pedig hálás Magyarországnak és Várhelyi biztos úrnak a térség iránt mutatott elkötelezettségükért.

„Itt az idő bebizonyítani, hogy mi egy geopolitikai Bizottság vagyunk, és a bővítés az egyik prioritásunk”, indította beszédét Várhelyi biztos. Az új bővítési dokumentumra irányuló javaslat célja ezen elvek elérése, valamint az Európába vetett bizalom újjáépítése. A biztos hangsúlyozta, hogy az EU továbbra is teljes jogú tagságot kínál a nyugat-balkáni államoknak, az új bővítési stratégia pedig a csatlakozás folyamatát kívánja fellendíteni. A térségre vonatkozó átfogó gazdasági terv pedig hozzájárul a munkahelyteremtéshez, a közvetlen külföldi tőkebefektetésekhez, valamint a bizalom növeléséhez az uniós és nyugat-balkáni országok között. Ezen célok elérése érdekében a biztos egyaránt számít a V4-ek, Horvátország, a horvát elnökség, valamint a nyugat-balkáni államok támogatására.

Az esemény panelbeszélgetéssel folytatódott Ugrósdy Márton moderálásában. Magyar Levente határozottan hitt abban, hogy Magyarország hiteles partner a nyugat-balkáni országok szemében, valamint Budapest minden tőle telhetőt meg fog annak érdekében tenni, hogy új életet vigyen a bővítési folyamatba. Grlić Radman miniszter hozzátette: a bővítés mindkét fél számára előnyös, valamint a horvát elnökség fáradhatatlanul azon fog dolgozni, hogy a májusi zágrábi csúcstalálkozóig a térség összes állama előrelépést tudjon elkönyvelni az integrációban. Várhelyi biztos végezetül kijelentette, hogy az új bővítési dokumentum hasznos kelléke lehet a horvát elnökség céljainak eléréséhez, valamint az EU-nak muszáj arra összpontosítania, hogy állampolgárainak véleményét a bővítéspolitikáról és a Nyugat-Balkán államairól megváltoztassák.

A konferencia a felszólalók közötti egyetértéssel zárult: a Nyugat-Balkán integrációja egyaránt fontos Magyarországnak, Horvátországnak, a horvát elnökségnek, valamint az Európai Bizottságnak is. A bővítésnek így tovább kell folytatódnia egy erősebb és kiszámíthatóbb Európa érdekében.