KKI Tanulmányok

 • KKI Tanulmányok
  KKI Tanulmányok

  Bahrein, az Öböl leggyengébb láncszeme?

    Szalai Máté tanulmánya    A 2017 őszén történt merényletek ráirányították a figyelmet a Perzsa-öböl (és a Közel-Kelet) legkisebb államára, Bahreinre. A szigetországban a meglévő társadalmi törésvonalak folyamatos instabilitást okoznak a rezsim számára, különösen 2011 óta: akkor állandósultak a kisebb-nagyobb megmozdulások, különösen a síita külvárosokban. A belső problémák nyitottá tették a kisállamot a külső befolyásra is:…

 • KKI Tanulmányok
  KKI Tanulmányok

  Kína kapcsolata Közép- és Kelet-Európával: a „16+1” együttműködés eddigi mérlege

    Goreczky Péter tanulmánya   Kína, illetve Közép- és Kelet-Európa országainak a kapcsolata jelentős változáson ment keresztül az utóbbi öt évben. A régió 16 államát egyetlen kategóriaként kezelve, az ázsiai ország útjára indította a „16+1” néven ismert együttműködési mechanizmust, amely kétoldalú kapcsolatok hálójaként működik, a középpontban Kínával. A kínai érdekek egyértelműek, ugyanakkor az együttműködésben részt vevő…

 • KKI Tanulmányok
  KKI Tanulmányok

  A katalán függetlenség ára (2.) Gazdasági és pénzügyi vonatkozások

    Kálmán Szandra és Nagy Sándor Gyula tanulmánya   Katalónia kérdése napjaink egyik égető nemzetközi és európai jogi témája, melynek azonban komoly gazdasági és pénzügyi vonatkozásai is vannak. Tanulmányunk első részében megvizsgáltuk az autonóm tartomány függetlenedésének a lehetőségeit a spanyol belső és a nemzetközi jog alapján. A második részben azt próbáljuk körüljárni, hogy milyen gazdasági és…

 • KKI Tanulmányok
  KKI Tanulmányok

  Szerbia hintapolitikája – érdekek és kényszerek

    Orosz Anna tanulmánya   Szerbia külpolitikáját a mai napig egy, Kelet és Nyugat közti hintapolitika jellemzi. Noha 2008-at követően az európai integráció vált a stratégiai külpolitikai prioritássá, az Oroszországhoz fűződő, tradicionális kapcsolata szintén fennmaradt, ami rendre a nyugati partnerek rosszallását váltja ki. A jelen tanulmány célja, hogy rávilágítson azokra a társadalmi, gazdasági és politikai tényezőkre,…

 • KKI Tanulmányok
  KKI Tanulmányok

  A katalán függetlenség ára (1.) Jogi és politikai vonatkozások

    Kálmán Szandra és Nagy Sándor Gyula tanulmánya   Katalónia kérdése napjaink egyik égető nemzetközi és európai jogi témája, melynek azonban komoly gazdasági és pénzügyi vonatkozásai is vannak. Tanulmányunkban azt próbáljuk körüljárni, hogy milyen lehetősége van a spanyol belső és a nemzetközi jog alapján az autonóm tartománynak a függetlenné válásra. Valamint megvizsgáljuk, hogy milyen gazdasági és…

 • KKI Tanulmányok
  KKI Tanulmányok

  A macedóniai belpolitikai válság előzményei és hatásai a macedón államiságra

    Milanov Viktor tanulmánya   A 2001. évi polgárháború közeli helyzet óta Macedónia a legsúlyosabb belpolitikai válságát élte át 2017-ben: országos szintű politikai tüntetésekre, valamint véres összecsapásokra került sor a macedón parlamentben. A társadalmi megmozdulásokkal párhuzamosan alkotmányos válságba süllyedt az ország irányítása is, hiszen a 2016. december 11-i előrehozott parlamenti választások követően több mint fél év…

 • KKI Tanulmányok
  KKI Tanulmányok

  Az Egyesült Államok és Oroszország kapcsolatának hatása a Baltikum országaira

    Reinitz Katalin tanulmánya.   A Szovjetunió felbomlását követő bő 15 év olyan politikai változásokat alapozott meg az egykori nyugati és keleti tömb kapcsolatában, amelyek Kelet-Közép-Európa nyugati reintegrációját és későbbi politikai irányát is alapjaiban meghatározták. Az Európához történő ,,visszatalálás” és az Oroszországtól való minél nagyobb mértékű függetlenedés kiemelt prioritást élvező elméleti és gyakorlati célként jelent meg…

 • KKI Tanulmányok
  KKI Tanulmányok

  Mire számíthat Mexikó Donald Trumptól?

    Kovács Attila tanulmánya.   Jelen tanulmány célja, hogy mexikói nézőpontból áttekintse az amerikai elnökválasztás előzményeit, eredményét, illetve Trump elnökségének várható hatásait Mexikó számára. Az elemzés központi szereplője Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok leendő 45. elnöke, akinek a kampányát és kormányának feltételezhető intézkedéseit veszem górcső alá a déli szomszéd szemszögéből. A teljes tanulmány itt olvasható!

 • KKI Tanulmányok
  KKI Tanulmányok

  A „négynapos háború” Hegyi-Karabahban

    Wagner Péter Tanulmánya.   A hegyi-karabahi háborút a szakirodalom az ún. befagyott konfliktusok között tartja számon. A kifejezés arra utal, hogy a Szovjetunió felbomlása idején az egykori birodalom területén olyan krízisek alakultak ki, amelyek végleges megoldással nem jártak: az elszakadó területek nem tértek vissza azóta sem ahhoz a főhatalomhoz, amelyhez korábban tartoztak, de nem is…

 • KKI Tanulmányok
  KKI Tanulmányok

  Befogadás és részvétel: muszlim közösségek integrációja Ausztriában

    Tamási Anna tanulmánya.   Ausztriában 1,6 millióra tehető az első vagy másodgenerációs migránsok száma. A muszlim lakosság már meghaladta a félmillió főt. Az 1970-es évek óta az iszlám hitűek alkotják az ország legdinamikusabban növekvő vallási közösségét. Éppen ezért az iszlámról és annak az európai értékekkel való összeegyeztethetőségéről folyó viták az osztrák politikai és társadalmi diskurzust…