Könyvtár

A Külügyi és Külgazdasági Intézet könyvtára az intézetben folyó kutatásokhoz kapcsolódóan alakítja gyűjteményét, és kézikönyvtári szinten gyűjti a nemzetközi kapcsolatokra, általában a külpolitikára, az európai integrációra, Magyarország kétoldalú és multilaterális kapcsolataira vonatkozó szakirodalmat.

Az intézet más kutatóintézetek munkatársai, egyetemi, főiskolai oktatók, PhD-képzésben részt vevők,  MA-hallgatók számára is lehetőséget biztosít az állományban lévő könyvek helyben történő használatához. Külső olvasók nem kölcsönözhetnek.

A teljes könyvállomány szabadpolcos rendszerben hozzáférhető.

A könyvtár nyitva tartása:
hétfő és csütörtök:    9:00-tól 13:00 óráig

KATALÓGUS