Küldetésünk

A Külügyi és Külgazdasági Intézet Magyarország legnagyobb múlttal rendelkező külpolitikai kutatóintézete. Különböző néven és jogi formában már 1972 óta segíti a magyar külügyi döntéshozatalt, és részt vesz a külpolitikai és külgazdasági kérdésekről szóló hazai és nemzetközi diskurzusban. Küldetésünk a magyar nemzeti és az európai érdekek előmozdítása a külpolitikai és külgazdasági döntéshozatal támogatásával, a vonatkozó párbeszéd fejlesztésével, valamint a magyar nyilvános diplomáciai tevékenységek elősegítésével.

Tevékenységünkkel igyekszünk a hazai és a nemzetközi közegben új perspektívákat megjeleníteni és politikai elfogultságtól mentes tudást képviselni, hozzájárulva a nemzeti és az európai érdekek megjelenítéséhez és értelmezéséhez. Hiszünk a szakmai minőség, az integritás, a tudományos megalapozottság és a gyakorlatias szemlélet fontosságában, és ezeket az értékeket képviseljük munkánk során.

A legfontosabb céljaink közé tartozik, hogy a magyar és az európai külpolitika szempontjából prioritást élvező kérdések mentén

  • támogassuk a magyar és európai külpolitikai döntés-előkészítést,
  • tájékoztassuk és formáljuk a nemzetközi szakmai közvéleményt,
  • értelmezzük és feldolgozzuk a különböző nézőpontokat és információkat,
  • tájékoztassuk a nemzetközi kapcsolatok iránt érdeklődő közvéleményt, valamint
  • fejlesszük a magyar külpolitikai közösség nemzetközi kapcsolatait.

Céljainkat magas színvonalú kutatómunkával és szakmai anyagok készítésével, konferenciák, rendezvények és képzési programok szervezésével, a médiában való megjelenéssel, a nemzetközi kapcsolatok építésével, külföldi kutatóutakkal, valamint hazai és nemzetközi szakmai rendezvényeken való részvétellel érjük el.

Meggyőződésünk, hogy a magas színvonalú elemzői és kutatói tevékenység feltétele a szakmai és tudományos beágyazottság, valamint hazai és külföldi partnerintézményekkel való kapcsolatépítés és közös munka. Éppen ezért intézetünk élénk kapcsolatot ápol a magyar és a nemzetközi külpolitikai és szakmai közösség tagjaival, a magyar közvélemény külpolitikai kérdések iránt érdeklődő szereplőivel, a nemzetközi szakmai közösség tagjaival, valamint egyéb, a nemzetközi politikai és gazdasági folyamatokban érdekelt külföldi szereplőkkel.