Külügyi Szemle 2015/4

Külügyi Szemle 2015/4
2017-03-08 Béla

 

A megújult Külügyi Szemle a külpolitikai és külgazdasági diskurzust kívánja segíteni. Teret ad a szakmai vitáknak, és bemutatja a magyar külügyi tevékenység nemzetközi mozgásterét befolyásoló trendeket, azok főbb összefüggéseit. Szakmai és elméleti háttérrel támogatja a magyar külpolitika és külgazdaság folyamatait. Fontos cél a hazai külpolitikai gondolkodás fő irányainak és az azokat alakító tényezőrendszernek a bemutatása. A folyóirat feladata a fontosabb külföldi események bemutatása, a történések hátterének elemzése.

 

Tartalomjegyzék

Magasházi Anikó: Esettanulmányok az állami és nem állami szereplők kooperatív és konfrontatív viszonyáról: Szingapúr és Chile

Szalai Máté: Az Egyesült Arab Emírségek belső dinamikájának és külpolitikájának értelmezése a föderális törzsi versengés keretei között

Berkes Márton: A koszovói államiság dilemmái 2015-ben

Nagy Sándor Gyula – Szabó Barnabás: Európa következő állama a független Katalónia?

Kecskés D. Gusztáv: Egy befolyásszerzési kísérlet anatómiája. Franciaország Kelet-Közép-Európapolitikája az 1920-as években

Bajusz Anna: A tagállamok és az Európai Unió közös költségvetése. Miért nem alkalmas a költségvetési nettó pozíció az integrációs előnyök mérésére?

Klinghammer István: Tudomány – politika – térkép. Györffy István balkáni és törökországi néprajzi térképezése