Külügyi Szemle 2017/04

Külügyi Szemle 2017/04
2017-12-22 Béla

 

A Külügyi Szemle a külpolitikai és külgazdasági diskurzust kívánja segíteni. Teret ad a szakmai vitáknak, és bemutatja a magyar külügyi tevékenység nemzetközi mozgásterét befolyásoló trendeket, azok főbb összefüggéseit. Szakmai és elméleti háttérrel támogatja a magyar külpolitika és külgazdaság folyamatait. Fontos cél a hazai külpolitikai gondolkodás fő irányainak és az azokat alakító tényezőrendszernek a bemutatása. A folyóirat feladata a fontosabb külföldi események bemutatása, a történések hátterének elemzése.

Tizenhatodik évfolyam 4. szám 2017. tél

 

Tartalomjegyzék

Garai Nikolett, Szalai Máté és Szőke Diána: A világrend 2030-ban. A globális politikai, gazdasági és társadalmi trendek vizsgálata

Tóth Norbert: A felségjelvények külképviseleti használatának nemzetközi jogi keretei (2.)

Eszterhai Viktor – Klemensits Péter: Aszimmetrikussá váló hatalmi erőviszonyok Délkelet-Ázsiában. Játékelméleti megközelítés

Egeresi Zoltán: A centrum nyomában: geopolitikai gondolkodás és külpolitikai útkeresés Törökországban

Grünwald Éva: A kollektív érzelmek, felelősség és megbékélés szerepe a nemzetközi konfliktusok dinamikájában

Yilmaz Mehmet: Az AKP és a törökországi kurdok közötti viszony alakulásának egyes állomásai (2002–2015)

Magas István: A nemzetközi gazdasági folyamatok rendszerszintű dilemmái

Horváth Diána, György László, Kiss István, Kutasi Gábor és Regős Gábor:  A brexit hatása a magyar gazdaságra

Gercsák Gábor – Klinghammer István: Tudomány – politika – diplomácia. Az „előkerült néprajzi térkép” apropóján az első világháborút lezáró béketárgyalásokra kiadott térképekről

Könyvismertetés – Herman J. Cohen diktátorokkal és államférfiakkal folytatott beszélgetései (Máthé László)