Külügyi Szemle 2018/02

Külügyi Szemle 2018/02
2018-08-31 Béla

 

A Külügyi Szemle a külpolitikai és külgazdasági diskurzust kívánja segíteni. Teret ad a szakmai vitáknak, és bemutatja a magyar külügyi tevékenység nemzetközi mozgásterét befolyásoló trendeket, azok főbb összefüggéseit. Szakmai és elméleti háttérrel támogatja a magyar külpolitika és külgazdaság folyamatait. Fontos cél a hazai külpolitikai gondolkodás fő irányainak és az azokat alakító tényezőrendszernek a bemutatása. A folyóirat feladata a fontosabb külföldi események bemutatása, a történések hátterének elemzése.

Tizenhetedik évfolyam 2. szám 2018. nyár

 

Tartalomjegyzék

Nagy András: Illúziók vágóhídján (2.) Az 1956-os forradalom és az ENSZ – a világszervezet levéltárának a közelmúltban hozzáférhetővé vált dokumentumai alapján

Stepper Péter: A visegrádi együttműködésről a magyar elnökség kapcsán

Illés Zoltán: Az államformáló polgárháború dinamikája és diplomáciája Dél-Szudánban

Gibárti Sára: A gyermekmunka jelensége Ghánában

Környei Ágnes: A különbözők egysége. A multilaterális kulturális együttműködés kialakulása

Bernek Ágnes: Hazánk keleti nyitás politikája és a 21. századi geopolitikai stratégiák összefüggései

Erdősi Ferenc: A Perzsa-öböl térségében fekvő országok olajexportjának geopolitikai-logisztikai dilemmái

Klinghammer István: Gazdaság – statisztika – térkép. A statisztikai adatok vizualizálásának kezdetei – a kartogram-ábrázolás megjelenése