Külügyi Szemle 2018/03

Külügyi Szemle 2018/03
2018-11-30 Béla

 

A Külügyi Szemle a külpolitikai és külgazdasági diskurzust kívánja segíteni. Teret ad a szakmai vitáknak, és bemutatja a magyar külügyi tevékenység nemzetközi mozgásterét befolyásoló trendeket, azok főbb összefüggéseit. Szakmai és elméleti háttérrel támogatja a magyar külpolitika és külgazdaság folyamatait. Fontos cél a hazai külpolitikai gondolkodás fő irányainak és az azokat alakító tényezőrendszernek a bemutatása. A folyóirat feladata a fontosabb külföldi események bemutatása, a történések hátterének elemzése.

Tizenhetedik évfolyam 3. szám 2018. ősz

 

Tartalomjegyzék

Környei Ágnes: Nyelvi, kulturális alapon létrehozott kormányközi együttműködések

Kacziba Péter: Provokáció vagy normalizáció: Erdoğan elnök görögországi látogatása és annak háttere

Nagy László: Egy ázsiai biztonságpolitikai intézmény: a Sanghaji Együttműködési Szervezet

Egeresi Zoltán: Törökországnak a regionális energiaelosztó szerepre irányuló törekvései

Gyene Pál: Kína gazdasági felemelkedése és az „új selyemút” percepciói Közép-Ázsiában

Klinghammer István: Politika – földrajz – térkép Közép-Európa földrajzi helyzete

Könyvismertetés – Umemura Yuko: Japánok és magyarok egymásról (Czifra Adrienn)