Külügyi Szemle 2018/04

Külügyi Szemle 2018/04
2019-06-22 KKI
Tizenhetedik évfolyam 4. szám 2018. tél

A Külügyi Szemle a külpolitikai és külgazdasági diskurzust kívánja segíteni. Teret ad a szakmai vitáknak, és bemutatja a magyar külügyi tevékenység nemzetközi mozgásterét befolyásoló trendeket, azok főbb összefüggéseit. Szakmai és elméleti háttérrel támogatja a magyar külpolitika és külgazdaság folyamatait. Fontos cél a hazai külpolitikai gondolkodás fő irányainak és az azokat alakító tényezőrendszernek a bemutatása. A folyóirat feladata a fontosabb külföldi események bemutatása, a történések hátterének elemzése.

Grúber Károly – Vaszari Tamás: A keleti partnerség helyzete, avagy dilemmák az EU és Oroszország közötti geopolitikai és geogazdasági térben

Edl András: A Kínai Népköztársaság űrprogramja

Kovács Zsolt: A Habsburg Monarchia legfőbb külügyi igazgatási szervei és külpolitikája a 17. század második felében

Domján Dániel Ferenc: A belgrádi magyar követség helyzete a Kominform-konfliktus idején

Pomázi István – Szabó Elemér: A körforgásos gazdaságra való áttérés folyamatának egyes jellemzői a visegrádi országokban

Goreczky Péter: K+F-intenzív beruházások ösztönzése

Könyvismertetés – Az angolszász világ történelmi vonzásában (Peterecz Zoltán)

Könyvismertetés – Kocsis Károly (főszerk.): Magyarország nemzeti atlasza. Természeti környezet (Gercsák Gábor)

Tartalomjegyzék