Külügyi Szemle 2019/01

Külügyi Szemle 2019/01
2019-09-01 KKI
Tizennyolcadik évfolyam 1. szám – 2019. tavasz

A Külügyi Szemle a külpolitikai és külgazdasági diskurzust kívánja segíteni. Teret ad a szakmai vitáknak, és bemutatja a magyar külügyi tevékenység nemzetközi mozgásterét befolyásoló trendeket, azok főbb összefüggéseit. Szakmai és elméleti háttérrel támogatja a magyar külpolitika és külgazdaság folyamatait. Fontos cél a hazai külpolitikai gondolkodás fő irányainak és az azokat alakító tényezőrendszernek a bemutatása. A folyóirat feladata a fontosabb külföldi események bemutatása, a történések hátterének elemzése.

Tartalom

Koudela Pál: A Mekong országainak sokszínű migrációs politikai rendszere

Lechner Zoltán: Törökország, Szíria és Irak kapcsolata az édesvízelosztás problémájának tükrében

Molnár Éva Patrícia: Olaszország Líbia-politikájának történeti áttekintése

Prieger Adrienn: A török elnökválasztás hatása az Európai Unió és Törökország stratégiai partnerségének stabilitására

Kutasi Gábor – Sárközi Rebeka: A NAFTA hatása Mexikó felzárkózására

Tóth Bálint László: Visegrádi vasútpolitikák. Együttműködés vagy verseny?

Kajdi László, Palotai Jenő és Jarjabka Ákos: A brexit hatása a munkaerő-áramlásra. A magyar helyzet értékelése

Manzinger Krisztián: Újranyitott a belgiumi Afrika-múzeum. A gyarmatosítói múlt feldolgozásának egy újabb állomás

Könyvismertetés – Közép-Európa modern gazdaságtörténete: pályafüggőség vagy pályateremtés? (Nagy Sándor Gyula)

A teljes szám itt olvasható!