Külügyi Szemle 2019/02

Külügyi Szemle 2019/02
2020-03-16 KKI
Tizennyolcadik évfolyam 2. szám – 2019. nyár

A Külügyi Szemle a külpolitikai és külgazdasági diskurzust kívánja segíteni. Teret ad a szakmai vitáknak, és bemutatja a magyar külügyi tevékenység nemzetközi mozgásterét befolyásoló trendeket, azok főbb összefüggéseit. Szakmai és elméleti háttérrel támogatja a magyar külpolitika és külgazdaság folyamatait. Fontos cél a hazai külpolitikai gondolkodás fő irányainak és az azokat alakító tényezőrendszernek a bemutatása. A folyóirat feladata a fontosabb külföldi események bemutatása, a történések hátterének elemzése.

Tartalom

Csaba László: Kelet–nyugati válaszfalak az EU-ban és meghaladásuk

Pomázi István – Szabó Elemér: Szakpolitikai törekvések a körforgásos gazdaságra való áttérésre az Európai Unió egyes tagállamaiban: Az Egyesült Királyság, Finnország, Hollandia és Szlovénia példája

Németh Bence – Kránicz Annamária: Új hidegháborúra készülve? Eltérő biztonságpercepciók és haderőfejlesztési modellek a NATO keleti szárnyán

Vass Ágnes: Az állampolgárság fogalmának változása a többes állampolgárság és a külső szavazati jog összefüggésein keresztül

Manzinger Krisztián: Ceuta és Melilla: Erődök, gyarmatok vagy multikulturális városok?

Réti Balázs: A kairói magyar királyi követség (1939–1941)

Virág Attila: Változó orosz Áramlatok I. Gázvezetéktervek az EU keleti végein az orosz gázkereslet biztosításának a szolgálatában (2006–2009)

Könyvismertetés – Globális nyersanyagforrásokra vonatkozó kitekintés 2060-ig: Gazdasági hajtóerők és környezeti következmények (Pomázi István)