Külügyi Szemle 2019/03

Külügyi Szemle 2019/03
2020-04-25 KKI
Tizennyolcadik évfolyam 3. szám – 2019 ősz

A Külügyi Szemle a külpolitikai és külgazdasági diskurzust kívánja segíteni. Teret ad a szakmai vitáknak, és bemutatja a magyar külügyi tevékenység nemzetközi mozgásterét befolyásoló trendeket, azok főbb összefüggéseit. Szakmai és elméleti háttérrel támogatja a magyar külpolitika és külgazdaság folyamatait. Fontos cél a hazai külpolitikai gondolkodás fő irányainak és az azokat alakító tényezőrendszernek a bemutatása. A folyóirat feladata a fontosabb külföldi események bemutatása, a történések hátterének elemzése.

Krajcsír Lukács: „Jégtörő” a trópusokon: Csehszlovákia és Kuba, 1959–1962

Lehoczki Bernadett: A kubai–latin-amerikai kapcsolatok elmúlt hatvan éve

Horváth Emőke: A Kuba és az USA közötti viszony normalizálásának fogadtatása két felmérés tükrében

Nagy Sándor Gyula – Almadi Sejla: A kubai emberek életminőségének és jövedelmi viszonyainak változása a 21. század elején

Vogel Dávid: A „pink tide” hagyatéka Latin-Amerikában

Forrásismertetés – Horváth Emőke: Ketten ugyanarról. Magyar titkos munkatársi jelentések. Kuba, 1961

Forrásismertetés – Tézer Zita: Fidel Castro és Salvador Allende beszélgetése. Santiago de Chile, 1971. november

Tartalomjegyzék