Külügyi Szemle 2019/04

Külügyi Szemle 2019/04
2020-04-27 Csenge Dobrai
Tizennyolcadik évfolyam 4. szám – 2019 tél

A Külügyi Szemle a külpolitikai és külgazdasági diskurzust kívánja segíteni. Teret ad a szakmai vitáknak, és bemutatja a magyar külügyi tevékenység nemzetközi mozgásterét befolyásoló trendeket, azok főbb összefüggéseit. Szakmai és elméleti háttérrel támogatja a magyar külpolitika és külgazdaság folyamatait. Fontos cél a hazai külpolitikai gondolkodás fő irányainak és az azokat alakító tényezőrendszernek a bemutatása. A folyóirat feladata a fontosabb külföldi események bemutatása, a történések hátterének elemzése.

Gyene Pál: Kazahsztán Nazarbajev nélkül? A Nazarbajev-korszak mérlege és a hatalomátadás kérdőjelei

Márkusz László: A „keleti válság” (1875–1878) és az albán nemzetté válás kezdetei

Marsai Viktor: A magyar–etióp diplomáciai kapcsolatok felvétele

Ilyash György – Vasa László: Az Eurázsiai Gazdasági Unió helyzete és kilátásai

Virág Attila: Változó orosz áramlatok II. Új kihívások az EU keleti végein, az orosz gázkereslet-biztonság tükrében (2009–2014)

Könyvismertetés – Emberkereskedelem a migrációs útvonalak mentén (Berkes Márton)

Könyvismertetés – Az ENSZ globális környezeti kitekintése: egészséges bolygó, egészséges emberek (Pomázi István)

Tartalomjegyzék