Külügyi Szemle 2020/01

Külügyi Szemle 2020/01
2020-04-30 Csenge Dobrai
Tizenkilencedik évfolyam 1. szám – 2020. tavasz

A Külügyi Szemle a külpolitikai és külgazdasági diskurzust kívánja segíteni. Teret ad a szakmai vitáknak, és bemutatja a magyar külügyi tevékenység nemzetközi mozgásterét befolyásoló trendeket, azok főbb összefüggéseit. Szakmai és elméleti háttérrel támogatja a magyar külpolitika és külgazdaság folyamatait. Fontos cél a hazai külpolitikai gondolkodás fő irányainak és az azokat alakító tényezőrendszernek a bemutatása. A folyóirat feladata a fontosabb külföldi események bemutatása, a történések hátterének elemzése.

Tartalom

Almadi Sejla: Machiavelli, machiavellista, machiavellizmus A Machiavelli nevéből eredő fogalmi keretek történeti-integratív áttekintése

Papp Bendegúz: Katasztrófadiplomácia Egy fiatal tudományág tudománymetriai elemzése

Besenyő János: A visegrádi országok Afrika-politikája és részvételük az afrikai békefenntartó műveletekben

Lukács Eszter, Kovács Zsolt, Völgyi Katalin és Filep Bálint: A „keleti nyitás” politika szerepe a magyar felsőoktatás és a Széchenyi István Egyetem nemzetköziesítésében

Makai Attila Lajos és Vasa László: A felsőoktatási intézmények szerepe a startupcégek külhoni inkubációjában

Martonyi János: Geopolitika és nemzetközi kereskedelem

Hidasi Judit és Neszmélyi György Iván: A japán–dél-koreai gazdaságdiplomáciai feszültség háttere és következményei

Virág Attila: Változó orosz áramlatok III. A Török Áramlat az orosz gázkereslet-biztonság szolgálatában (2014–2018)

Könyvismertetés – Biztonságpolitikai Corvinák (Aigner Ivan)