Külügyi Szemle 2020/02

Külügyi Szemle 2020/02
2020-12-11 KKI1
Tizenkilencedik évfolyam 2. szám – 2020. nyár

Külügyi Szemle a külpolitikai és külgazdasági diskurzust kívánja segíteni. Teret ad a szakmai vitáknak, és bemutatja a magyar külügyi tevékenység nemzetközi mozgásterét befolyásoló trendeket, azok főbb összefüggéseit. Szakmai és elméleti háttérrel támogatja a magyar külpolitika és külgazdaság folyamatait. Fontos cél a hazai külpolitikai gondolkodás fő irányainak és az azokat alakító tényezőrendszernek a bemutatása. A folyóirat feladata a fontosabb külföldi események bemutatása, a történések hátterének elemzése.

Simay Attila és Fan Libo: A kínai nyelv magyarországi tanításának rövid története és jelene

Budai Péter: Az útkereszteződés bűvöletében? A nemzetközi szervezetek jogának és szabályozásának új elméleti kerete

Bischof Péter: A civil hatalmi szerep vizsgálata a német külügyi kultúrpolitikai dokumentumok tükrében (1975–2000–2012)

Varga Gergely: A koronavírus hatása a nemzetközi hatalmi rendre

Horváth Levente: Magyar–kínai pénzügyi kapcsolatok a kezdetektől napjainkig

Karácsony Péter, Gaálová Krisztina és Vasa László: Válság után, válság előtt. A visegrádi négyek munkaerőpiacának és versenyképességének alakulása az elmúlt évtizedben

Klinghammer István: Trianontól a magyar államiság újrateremtéséig, 1920–2020

Könyvismertetés:  A konfliktus földrajza Észak- és Nyugat-Afrikában (Pomázi István)

Könyvismertetés: Enyhülés és emancipáció… (Vajda Barnabás) 

Könyvismertetés: Nemzetpolitikai tapasztalatok az elmúlt 30 évben (Kadlicskó Gréta)