Külügyi Szemle 2020/03

Külügyi Szemle 2020/03
2021-02-11 Csenge Dobrai
Tizenkilencedik évfolyam 3. szám – 2020. ősz

Külügyi Szemle a külpolitikai és külgazdasági diskurzust kívánja segíteni. Teret ad a szakmai vitáknak, és bemutatja a magyar külügyi tevékenység nemzetközi mozgásterét befolyásoló trendeket, azok főbb összefüggéseit. Szakmai és elméleti háttérrel támogatja a magyar külpolitika és külgazdaság folyamatait. Fontos cél a hazai külpolitikai gondolkodás fő irányainak és az azokat alakító tényezőrendszernek a bemutatása. A folyóirat feladata a fontosabb külföldi események bemutatása, a történések hátterének elemzése.

Hajdú András: Szintlépés vagy átmenet? Az Identitás és Demokrácia képviselőcsoport az Európai Parlamentben

Bozsogi Boglárka: Kurd nemzetállami törekvések: megosztottság és konfliktus Szíriában

Paragi Beáta és Papp Lídia: Operation Good Neighbor és Izrael szíriaiaknak nyújtott támogatása (2013–2018)

Szalai Máté: A világrend fragmentációja és a kisállamok helyzete az új koronavírust követően

Gecse Géza: Győztes vagy vesztes? Oroszország első világháborús részvételének problematikája és a béketárgyalásokról való kiszorulásának magyarázata

Tóth Tamás és Somossy Éva Szabina: Mit tanulhatunk az európai megújuló tenderekből? Néhány európai példa elemzése és a követendő tapasztalatok a METÁR-tenderek esetleges továbbfejlesztéséhez 

Endrődi-Kovács Viktória és Goreczky Péter: Magyar vállalatok külföldi tőkeberuházásai: helyzetkép és a továbblépés lehetőségei 

Könyvismertetés: „Rettegni Moszkvától”: gondolatok a Nyugat és Oroszország közötti kapcsolatokról (Grúber Károly) 

Könyvismertetés: Vannak-e eredeti, új megoldások a latin-amerikai régió évtizedes problémáira? Viták a fejlődés lehetséges útjairól (Deák Ágnes)