Külügyi Szemle 2020/04

Külügyi Szemle 2020/04
2021-02-11 Csenge Dobrai
Tizenkilencedik évfolyam 4. szám – 2020. tél

Külügyi Szemle a külpolitikai és külgazdasági diskurzust kívánja segíteni. Teret ad a szakmai vitáknak, és bemutatja a magyar külügyi tevékenység nemzetközi mozgásterét befolyásoló trendeket, azok főbb összefüggéseit. Szakmai és elméleti háttérrel támogatja a magyar külpolitika és külgazdaság folyamatait. Fontos cél a hazai külpolitikai gondolkodás fő irányainak és az azokat alakító tényezőrendszernek a bemutatása. A folyóirat feladata a fontosabb külföldi események bemutatása, a történések hátterének elemzése.

Pomázi István: A Covid–19-járvány rendszerszintű következményei, tanulságai és lehetséges kiutak 

Berényi Márk: Regionális nemzetiségi politikai pártok Olaszországban. Tanulságok és tapasztalatok az európai őshonos kisebbségek számára 

Gyene Pál: Üzbegisztán új szerepkörben? A mirzijojevi nyitás politikája

Varga Tímea: Az iraki mandátum fő konfliktusforrása: Moszul 

Wang Qiuping: A mélypontra sodródott kínai–magyar kapcsolatok (1960–1976) 

Ricz Judit és Szunomár Ágnes: Az állam szerepe a feltörekvő multinacionális vállalatok terjeszkedésében. Kína és Brazília esete 

Czirják Ráhel: Neokolonizációs törekvések az EU–afrikai kapcsolatokban? 

Könyvismertetés: Lapok a Kárpát-medence etnikai térképezésének történetéből… A Magyar Nemzeti Atlasz 2. kötetének margójára… (Klinghammer István) 

Könyvismertetés: Habsburg geopolitika (Grúber Károly) 

Könyvismertetés: Kreatív aszimmetriák (Baranyi Tamás Péter)