Külügyi Szemle 2021/01

Külügyi Szemle 2021/01
2021-05-19 Csenge Dobrai
Huszadik évfolyam 1. szám – 2021. tavasz

Külügyi Szemle a külpolitikai és külgazdasági diskurzust kívánja segíteni. Teret ad a szakmai vitáknak, és bemutatja a magyar külügyi tevékenység nemzetközi mozgásterét befolyásoló trendeket, azok főbb összefüggéseit. Szakmai és elméleti háttérrel támogatja a magyar külpolitika és külgazdaság folyamatait. Fontos cél a hazai külpolitikai gondolkodás fő irányainak és az azokat alakító tényezőrendszernek a bemutatása. A folyóirat feladata a fontosabb külföldi események bemutatása, a történések hátterének elemzése.

Jason F. Emert: A Trump-elnökség vége – republikánus szemmel (Fordította: Baranyi Tamás Péter)

Szilvay Gergely: Donald Trump: a konzervatív defetizmus meghaladása

Mártonffy Balázs és Dwight Nystrom: Kimért multilateralizmus”: Előrejelzés a bideni külpolitikáról

Schneider Richárd: Az Amerikai Egyesült Államok és a párizsi egyezmény

Bischof Péter: A német civil hatalom sajátos megjelenési formája: a pártalapítvány

Pomázi István és Szabó Elemér: Erőforrás-termelékenység és körforgásos gazdaság az OECD-, G20-, G7- és BRIICS -országokban

Könyvismertetés: George F. Kennan és emlékiratai aktualitása. Rendhagyó recenzió (Ilyash György)

Könyvismertetés: Hogyan jöhetett létre az Iszlám Állam? (Tomolya János)

Könyvismertetés: Európai uniós integrációs modellek (Vasa László)