Külügyi Szemle – Különszám 2020

Külügyi Szemle – Különszám 2020
2021-02-22 Csenge Dobrai
Tizenkilencedik évfolyam 2020-as különszám

Külügyi Szemle a külpolitikai és külgazdasági diskurzust kívánja segíteni. Teret ad a szakmai vitáknak, és bemutatja a magyar külügyi tevékenység nemzetközi mozgásterét befolyásoló trendeket, azok főbb összefüggéseit. Szakmai és elméleti háttérrel támogatja a magyar külpolitika és külgazdaság folyamatait. Fontos cél a hazai külpolitikai gondolkodás fő irányainak és az azokat alakító tényezőrendszernek a bemutatása. A folyóirat feladata a fontosabb külföldi események bemutatása, a történések hátterének elemzése.

Szalai Máté: Szerkesztői előszó

Csicsmann László: A 2019-es közel-keleti tüntetéshullám margójára: „arab tavasz 2.0”?

Marton Péter: Az „arab tavasz” újraértékelése közegészségügyi nézőpontból

Éva Ádám: A tunéziai biztonsági és védelmi szektor reformjának eredményei és nehézségei az „arab tavasz” után

Szalai Máté: Az államvákuum és a hibridizáció megvalósulása Szíriában

Paragi Beáta és Sasi Rebeka: Humanitárius segélyek és háborús gazdaság Szíriában

N. Rózsa Erzsébet: Irán és az ázsiai nagyhatalmak: konnektivitás és aszimmetrikus egymásrautaltság

Málnássy András: Törökország líbiai beavatkozásának motivációja és háttere. Geopolitikai érdekérvényesítés Észak-Afrikában és a Földközi-tenger keleti medencéjében

Marsai Viktor: A közel-keleti hatalmak versenyfutása Kelet-Afrikáért – a fókuszban Szomália