Publikációs felhívás

A megújult Külügyi Szemle a külpolitikai és külgazdasági diskurzust kívánja segíteni. Teret ad a szakmai vitáknak, és bemutatja a magyar külügyi tevékenység nemzetközi mozgásterét befolyásoló trendeket, azok főbb összefüggéseit. Szakmai és elméleti háttérrel támogatja a magyar külpolitika és külgazdaság folyamatait. Fontos cél a hazai külpolitikai gondolkodás fő irányainak és az azokat alakító tényezőrendszernek a bemutatása. A folyóirat feladata a fontosabb külföldi események bemutatása, a történések hátterének elemzése.

Várjuk azon szerzők kéziratait, akik a fenti céloknak megfelelő, a tágabban értelmezett külpolitika és külgazdaság bármely területével foglalkozó anyagot kívánnak publikálni. A Külügyi Szemle kizárólag eredeti, máshol nem publikált kutatási eredményeket, újfajta megközelítést, módszertant alkalmazó anyagokat közöl. A beérkezett kéziratokat lektorálás (blind peer review) után jelentetjük meg. A Külügyi Szemle negyedéves folyóirat marad.

Formai követelmények

A Külügyi Szemle szerkesztősége az alábbi formában fogad el kéziratokat:

 • Word formátum, 12-es betűnagyság, Times New Roman betűtípus.
 • Terjedelem (szóközökkel együtt)
 • tanulmányé legfeljebb 50 000 karakter,
 • szakcikké max. 25 000 karakter,
 • könyvrecenziók esetében legfeljebb 10 000 karakter,
 • folyóiratcikkek recenziója nem haladhatja meg az 5000 karaktert.
 • Cím feltüntetése és legfeljebb 10 soros rezümé/absztrakt magyarul és angolul.
 • A szerző nevének és a leadás dátumának megadása a kéziraton.

A tanulmányban szereplő hivatkozások jelölését az alábbi formában kérjük:

 • A szövegben a jelzett szövegrész után felső indexben a sorszám.
 • A hivatkozások a szöveg végén, Jegyzetek címszó alatt az alábbi példákat kövessék:
  a) Önálló monográfia esetén: John White: Theory of International Relations. New York: McGraw-Hill, 2001. 55. o.
  b) Folyóiratcikk esetén: John White: „The Darfur Crisis”. Foreign Affairs, Vol. 93. No. 5. (2002). 63–75. o.
  c) Tanulmánykötetben közölt cikk esetén: John White: „The Darfur Crisis”. In: A Panorama of World Crises (szerk. Michael Black). Oxford: Oxford UP, 1999. 87–201. o.
  Csak az első említéskor kell teljes bibliográfiai adatsort közölni.
  d) Ha közvetlenül egymás után szerepelnek hivatkozások ugyanabból a forrásból, akkor a második stb. hivatkozás: Uo. 88. o.
  e) Ha nem közvetlenül egymást követően szerepelnek hivatkozások ugyanabból a forrásműből, akkor pl. White: i. m. 34. o.
  f) Ha egy adott szerzőtől egynél több mű szerepel, és ismételten hivatkozunk valamelyik munkájára, akkor pl. White: „The Darfur Crisis”, 78. o.
  g) Kormányzati dokumentum esetén: The National Security Strategy of the United States of America. White House, 2006. február 12.
  h) Online forrás esetén: John White: „The Darfur Criris”. The New Republic Online, http://www.newrepublic.com/, 2003. szeptember 13.

A kéziraton kérjük feltüntetni, hogy a szerző milyen megnevezéssel szerepeljen (pl. „XY, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója”).

A kéziratokat az alábbi címre várjuk: kulugyiszemle@ifat.hu