Külügyi Szemle

A Külügyi Szemle megrendelhető a uh.tafi@elmezsiyguluk címen!
 • Külügyi szemle
  Külügyi szemle

  Külügyi Szemle 2004/1-2

    Külügyi Szemle 2004/1-2. szám.   Szilágyi Imre: A magyar külpolitika és a délszláv térség 1990 után Hamberger Judit: A magyar-szlovák viszony esélyei az MKP kormányzati helyzetének tükrében Éger György: A kisebbségi kérdés Közép-Európában 1990 után Győri Enikő: Tizenöt kísérlet a szuverenitásvesztés ellensúlyozására. Nemzeti parlamentek az Európai Unióban Csaba László: Stratégiaváltás az orosz külpolitikában? Pintér Attila: Mecsetek…

 • Külügyi szemle
  Külügyi szemle

  Külügyi Szemle 2003/4

    Külügyi Szemle 2003/4. szám.   Orbán Anita: Washington és az „Új Európa”: alkalmi szövetség vagy hosszú távú partneri kapcsolat? Deák András: Egy külpolitikai revízió anatómiája. A Bush-adminisztráció Oroszország-politikája N. Rózsa Erzsébet: A Bush-kormányzat Közel-Kelet-politikája Vámos Péter: Együttműködő ellenfelek. Az Egyesült Államok Kína-politikája Lázár Péter: Mansfield szenátor és az Egyesült Államok transzatlanti elkötelezettsége a hatvanas évek…

 • Külügyi szemle
  Külügyi szemle

  Külügyi Szemle 2003/3

    Külügyi Szemle 2003/3. szám.   Kiss J. László (szerk.): Nemzeti identitás és külpolitika Közép- és Kelet-Európában. Teleki László Alapítvány, Budapest 2003, 395. o. Arady Lajos: Jugoszlávia vagy Nagy-Szerbia? Szerb nemzeti identitás és (kül)politika Dunay Pál: A fegyverzetkorlátozás végnapjai Európában Garai Ildikó: A fasiszta hatalomra jutást megelőző és azt követő olasz külpolitika összehasonlítása Wagner Péter: A…

 • Külügyi szemle
  Külügyi szemle

  Külügyi Szemle 2003/2

    Külügyi Szemle 2003/2. szám   Claus Juul Nielsen: Together in One Europe Grúber Károly: Globalizáció, nemzetállam, régió: többszintű kormányzás Európában – mítosz vagy valóság? Dér Aladár: Európai és nemzeti identitás Kiss J. László: A birodalomtól az integrált kisállamig. A „német nemzettől” az „osztrák nemzetig” az Európai Unióban Kruppa Éva: Eurorégiók a szlovák-magyar határon. Tények és…

 • Külügyi szemle
  Külügyi szemle

  Külügyi Szemle 2003/1

    Külügyi Szemle 2003/1. szám.   Gazdik Gyula: Az izraeli pártrendszer fejlődésének főbb jellemzői Gyula Gazdik: The evolution of the Israeli party system Schweitzer András: Jeruzsálem nemzetközi jogi státusa – politikai dokumentumok és értelmezések Csicsmann László: Az „iszlám versus Nyugat” diskurzus a globalizálódó médiában Nagy László: Az arab országok a magyar külkapcsolatokban (1947-1962) Nagy Péter: Racionális-e…

 • Külügyi szemle
  Külügyi szemle

  Külügyi Szemle 2002/4

    Külügyi Szemle 2002/4. szám   Gyarmati István: Szép, új világ: civilizációk háborúja, avagy a történelem visszavág Dunay Pál: Az EU közös biztonság- és védelempolitikájának céltalansága: a tagságra váró országok nézőpontja Orbán Anita: Transzatlanti kapcsolatok – a NATO vége? Osvát Szabolcs: A kémrepülésektől a bizalom erősítésig: a Nyitott Égbolt Szerződés története Szilágyi Imre: Szlovénia és a…

 • Külügyi szemle
  Külügyi szemle

  Külügyi Szemle 2002/3

    Külügyi Szemle 2002/3. szám.   Kardos Gábor: Diplomácia és az emberi jogok Baneth András: Az Európai Unió és az Európa Tanács kapcsolata Molnár Anna: Altiero Spinelli és az európai föderalizmus eszméje Deák András Miklós: Az egyesült királyságbeli devolúció első tapasztalatai Lévai Imre: Kapitalizmusok összecsapása és a világrend átalakulása? Két fontos dokumentum a Nagy Ferenc vezette…

 • Külügyi szemle
  Külügyi szemle

  Külügyi Szemle 2002/2

    Külügyi Szemle 2002/2. szám.   Kollár János: Törökország a terrorizmusellenes küzdelemben. Az iszlám mintaállam szerepe szeptember 11. után Katona Magda: Az afganisztáni politikai kibontakozás lehetősége Csoma Mózes: A koreai enyhülés belső tényezői Valki László: Az államelismerés mint politikai fegyver – Jugoszlávia felbomlásának tanulságai Vélemény: A globalizáció és a transznacionális vállalatok az erőviszonyok tükrében Könyvekről: Európai…

 • Külügyi szemle
  Külügyi szemle

  Külügyi Szemle 2002/1

    Külügyi Szemle 2002/1. szám.   Magyarics Tamás: Bevezető Kiss J. László: A “külpolitika vége?”, avagy a kül- és biztonságpolitika új modellje Rostoványi Zsolt: Civilizációk a civilizációk ellen? A hidegháború utáni nemzetközi rendszer antinómiái Nagy Péter: Virtuális diplomácia – mítosz vagy valóság? Demendy Nóra: A posztmodernizmus a nemzetközi kapcsolatok elméletében Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság…